Wyszukiwanie zaawansowane

Prawo karne skarbowe (53)

Szukaj, porównaj i skontaktuj się z wybranym ekspertem

Filtruj wyniki:

Prawo karne skarbowe


Prawo karne skarbowe to specyficzna dziedzina prawa na pograniczu prawa karnego, administracyjnego i finansowego. Chroni przede wszystkim Skarb Państwa przed uszczupleniem związanym z zachowaniami niezgodnymi z prawem podatkowym. Odpowiedzialność ponoszona jest za:

przestępstwa skarbowe – czyny zabronione przez Kodeks karny skarbowy, zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności

wykroczenia skarbowe – czyny zagrożone przez Kodeks karny skarbowy zagrożony grzywną, gdy wartość uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności Skarbu Państwa nie przekracza pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia w czasie popełnienia czynu

Należy pamiętać, że samo niezapłacenie wystarczającej kwoty podatku nie spełnia wszystkich znamion czynu zabronionego. W związku z tym nie stanowi ono jeszcze przestępstwa/wykroczenia skarbowego. Do ponoszenia odpowiedzialności karnej muszą być spełnione wszystkie znamiona typu czynu zabronionego.

Postępowanie karno-skarbowe

W postępowaniu karno-skarbowym oskarżonym staje się podatnik a oskarżycielem publicznym (obok prokuratora) jest finansowy organ dochodzenia (organ podatkowy). Oskarżony ma bardzo podobne prawa jak w postępowaniu karnym. Oskarżyciel publiczny argumentuje, że oskarżony, ponieważ w postępowaniu podatkowym stwierdzono, iż nie zapłacił podatku w należytej wysokości, jest winien zarzucanego mu czynu. Wykazanie niezapłacenia podatku w tej wysokości jest elementem koniecznym, choć nie jedynym, skazania oskarżonego.

Kancelarie pomogą przy:

- uniknięciu postępowania karno-skarbowego

- postępowaniu przygotowawczym

- reprezentowaniu w postępowaniu karno-skarbowym

- polubownym załatwieniu sprawy

- audytach karno-skarbowych