Wyszukiwanie zaawansowane

Prawo karne (1137)

Szukaj, porównaj i skontaktuj się z wybranym ekspertem

Filtruj wyniki:

Prawo karne

Prawo karne ma charakter prawa uniwersalnego, ponieważ sankcjonuje w zasadzie wszystkie dziedziny prawa. W ustawach regulujących różne zagadnienia na końcu znajduje się osobny rozdział dotyczący odpowiedzialności karnej zatytułowany “odpowiedzialność karna”. Ogólne zasady wypracowane przez Ustawodawcę oraz doktrynę są kompatybilne z każdą sytuacją prawną, w której sprawca dopuszcza się czynu zabronionego.

Kodeks karny dzieli się na dwie części:

I. Ogólna

definiuje, co to jest czyn zabroniony,

opisuje, kiedy sprawca popełnia przestępstwo i kiedy za nie odpowiada,

wymienia kary i środki karne, którym podlega sprawca,

definiuje formy popełnienia przestępstwa (np. podżeganie, pomocnictwo, usiłowanie),

wylicza środki zabezpieczające i określa zasady ich stosowania.

II. Szczególna

zawiera przepisy opisujące konkretne zachowania, które na gruncie polskiego prawa są uznawane za przestępstwa


RODZAJE

prawo karne materialne,

prawo karne procesowe,

prawo karne wykonawcze,

prawo karne szczególne,

prawo karne skarbowe,

prawo karne wojskowe,

postępowanie w sprawach nieletnich.