Wyszukiwanie zaawansowane

Prawo fundacji i stowarzyszeń (251)

Szukaj, porównaj i skontaktuj się z wybranym ekspertem

Filtruj wyniki:

Prawo fundacji i stowarzyszeń

Prawo zrzeszania się oraz tworzenia fundacji jest jednym z ważniejszych praw jednostki. Coraz więcej obywateli chciałoby tworzyć różne organizacje, przy których prowadzeniu bardzo przydaje się pomoc prawnika, dlatego też obsługa prawna stowarzyszeń i fundacji staje się potrzebną sferą działalności prawników.

Każda z fundacji i każde ze stowarzyszeń boryka się z różnymi, indywidualnymi problemami, chociażby takimi jak rejestracja stowarzyszenia czy fundacji, napisanie odpowiedniego, pod względem poprawności formalnej i materialnej regulaminu lub statutu czy prowadzenie skrupulatnych rozliczeń finansowych, których przejrzystość decyduje o prestiżu i wiarygodności zrzeszenia. Na każdym z tych etapów pomoc adwokata lub radcy prawnego może okazać się niezbędna.

Jak już zostało nadmienione, obsługa prawna stowarzyszeń i fundacji opiera się na pomocy przy opracowywaniu bądź zmianie ich statutów i regulaminów, rejestracji fundacji i stowarzyszeń w KRS oraz doradztwie w zakresie spraw bieżących. Niektóre kancelarie oferują swoim klientom jednorazową pomoc przy jednostkowych sprawach, takich jak tworzenie aktów prawnych czy zarejestrowanie działalności, inne natomiast umawiają się ze swoimi klientami na obsługę ciągłą, czyli rozwiązywanie bieżących problemów z życia fundacji lub stowarzyszeń. 

Adwokaci i radcowie prawni biorą także udział w różnych działaniach dotyczących zmiany formy działania stowarzyszenia i fundacji. Wraz z rozwojem powyższych organizacji, niektóre z nich ulegają przekształcaniu, rozwiązywaniu czy likwidacji. Każda z tych czynności powinna być skonsultowana z prawnikiem, żeby zapewnić jej jak najwyższy poziom i uniknąć potencjalnych problemów. Dlatego też adwokaci i radcowie prawni zajmują się także doradzaniem w zakresie ich organizacji i struktur, pozyskania i gromadzenia funduszy czy tworzenia projektów umów.