Wyszukiwanie zaawansowane

Prawo farmaceutyczne (64)

Szukaj, porównaj i skontaktuj się z wybranym ekspertem

Filtruj wyniki:

Prawo farmaceutyczne

Prawo farmaceutyczne służy określeniu ram prawnych związanych z wytwarzaniem i sprzedażą leków, wystawianiem recept, realizowaniem recept, prowadzeniem badań nad nowymi substancjami. Związane jest także z refundacją niektórych leków przez Państwo, zasadami zaopatrzenia aptek w leki oraz obowiązków farmaceuty.

Przede wszystkim ustawa prawo farmaceutyczne mówi o obowiązku aptek do nabywania produktów leczniczych tylko i wyłącznie od hurtowni farmaceutycznych, które takie produkty wytwarzają. Co więcej do obrotu są wprowadzane tylko leki, na które zostało wydane pozwolenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. W przypadku leków sprowadzanych z zagranicy, są one uznawane za dopuszczone do obrotu, gdy są one zaakceptowane przed odpowiednie organy z kraju pochodzenia leku.

PROGRAMY LEKOWE

Dotyczą konkretnych grup pacjentów, są realizowane w niektórych podmiotach świadczących usługi lecznicze i obejmują darmowe korzystanie ze zdefiniowanych w nich usług. Ideą stworzenia tego typu programów były niewystarczające efekty leczenia drogą standardowych procedur, np. w przypadku pacjentów onkologicznych.

LEKI REFUNDOWANE

Są to leki, które pacjent może nabyć za uiszczeniem części opłaty lub całkowicie za darmo. Opłaty za leki refundowane pokrywane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a listę takich leków ogłasza Ministerstwo Zdrowia. Przy tworzeniu list refundowanych Ministerstwo kieruje się takimi kryteriami jak znaczenie lecznicze i skuteczność czy kosztochłonność wyprodukowania leku.

Prawo korzystania z ulg wprowadzonych w lekach refundowanych mają osoby, które są ubezpieczone, osoby będące obywatelami polskimi, posiadające określony dochód, osoby w okresie ciąży.

Leki refundowane można nabyć w aptekach, które podpisały umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o realizację recept na tego typu leki oraz inne wyroby medyczne.

REALIZACJA RECEPT LEKARSKICH – OBOWIĄZKI FARMACEUTY

  • wystawiana jest przez lekarza,
  • pacjent kupując lek w aptece musi ją zostawić, ale ma prawo poprosić o skserowanie jej, jeżeli jej potrzebuje,
  • ogólną zasadą jest, że termin realizacji recepty to 30 dni od wystawienia, wyjątek stanowi realizacja recepty na antybiotyk, na którą pacjent ma 7 dni, recepty na środki immunologiczne (odpornościowe) 90 dni, leki sprowadzane z zagranicy 120 dni,
  • na recepcie oprócz nazwy leku, powinien być podany sposób i ilość jego przyjmowania,
  • jest możliwe realizowanie recept wystawionych za granicą, jeżeli taki lek jest dostępny w Polsce – wiąże się to z opłatą, ale w przypadku refundacji tego leku w Polsce, pacjent ma prawo ubiegać się o zwrot kosztów,
  • podobnie w przypadku zakupu leku za granicą, gdy nie jest dostępny w Polsce,

Przykład: Lekarz przypisuje lek w Polsce i lek ten jest tutaj refundowany, ale obecnie nie można go zakupić. Taki pacjent może zakupić lek za granicą i starać się o zwrot pieniędzy.

  • pacjent ma prawo uzyskać informacje o możliwości zakupu tańszego odpowiednika leku lub leku o tych samych właściwościach i dawkach leczniczych, ale objętego refundacją,