Prawo energetyczne – Adwokat, Radca prawny

Lipiec 12, 2016

Co to jest prawo energetyczne?

Prawo energetyczne reguluje kwestie związane z polityką energetyczną państwa. W celu bieżącego prowadzenia polskiego rynku energetyki został powołany Urząd Regulacji Energetyki, który jest centralnym organem administracji rządowej. Działanie URE jest ściśle powiązane z ekonomicznymi warunkami państwa oraz z koncepcją rozwoju sektora energetycznego.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Jego głównym zadaniem jest regulacja gospodarki energią i paliwami oraz promowanie konkurencji na rynku energetycznym. Jest wyposażony w wiele różnych kompetencji, takich jak udzielanie jak i cofanie  koncesji na wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucję i obrót energią i paliwami, zatwierdzenie i kontrola taryf energii elektrycznej, ciepła i paliw gazowych czy opracowywanie planów rozwoju.

Umowa o dostawę energii – na co zwrócić uwagę?

Przed podpisaniem umowy należy szczegółowo zapoznać się z treścią oferty. Powinna się tam znajdować cena usługi, sposób i termin płatności, okres zawarcia umowy oraz możliwość jej wypowiedzenia.

Umowa, którą podpisujemy dotyczy dwóch różnych aspektów: sprzedaży oraz dystrybucji prawnej. Te dwie kwestie można zawrzeć w jednej umowie lub w dwóch odrębnych umowach – jednej o sprzedaż energii, drugiej o dystrybucję.

  • nowa umowa umowa powinna wejść w życie z dniem wygaśnięcia starej umowy – aby zapewnić ciągłość dostawy
  • przy wypowiedzeniu umowy należy zwrócić uwagę, aby wypowiedzieć oba rodzaje umów
  • zmiana dostawcy wymaga dostosowania liczników – w tym wypadku koszty ponosi właściciel licznika, w wypadku odbiorców z sieci niskiego napięcia jest nim dystrybutor

Kancelarie, które zajmują się prawem energetycznym pomagają przy:

  • inwestycjach energetycznych konwencjonalnych
  • postępowaniach sądowych i administracyjnych
  • restrukturyzacjach firm energetycznych
  • analizie prawidłowości taryf
  • postępowaniach koncesyjnych
  • zawieraniu umów energetycznych
  • projektach dotyczących odnawialnych źródeł energii

Więcej informacji o prawie energetycznym można znaleźć w:

Urząd Regulacji Energetyki

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

 

W celu uzyskania pomocy prawnej w zakresie prawa energetycznego sprawdź: Adwokat, Radca prawny.