Prawo dewizowe – Adwokat, Radca prawny

Lipiec 15, 2016

Prawo dewizowe – Adwokat, Radca prawny

Prawo dewizowe jest to dział zajmujący się wartościami dewizowymi, kupnem, sprzedażą oraz obrotem dewizowym w Polsce i za granicą.

Dewizy

Dewizy są to szeroko pojęte dokumenty pełniące funkcję środka płatniczego- papiery wartościowe (weksle, czeki, akcje, obligacje), złoto i platyna dewizowa (monety bite, złoto i platyna w stanie nie przerobionym, sztaby), a także zagraniczne środki płatnicze (waluty obce).
Dewizy muszą być wystawione w walucie obcej.

Podmioty prawa dewizowego:

  • rezydenci

osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, osoby prawne z siedzibą w kraju oraz przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularn

  • nierezydenci

osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą, osoby prawne z siedzibą za granicą oraz obce przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne

Przepisy prawa dewizowego regulują prawa i obowiązki uczestników obrotu dewizowego, które zależą od rodzaju podmiotu.

Obrót dewizowy

Obrotem dewizowym nazywane są czynności prawne tj:

  • zawieranie umów przenoszących między rezydentami rzeczy, których nabycie nastąpiło w obrocie gospodarczym za granicą za pomocą dewiz
  • przywóz/ wywóz wartości dewizowych za granicę

Ograniczenia

Ograniczeniami w prawie dewizowym mogą być zastrzeżone:

  • wywóz złota i platyny dewizowej
  • wywóz papierów wartościowych przekraczających 10 000 euro

Wysyłanie wartości dewizowych

Według polskiego prawa wysyłanie wartości dewizowych może odbywać się tylko za pośrednictwem Poczty Polskiej lub podmiotów uprawnionych do wykonywania za granicą działalności gospodarczej w dziedzinie pocztowej.

Jeżeli równowartość wysyłanych papierów wartościowych przekracza 10 000 euro podmiot jest zobowiązany do przedstawienia organom celnym zezwolenia dewizowego umożliwiającego wysyłkę.

Pomoc prawna z zakresu prawa dewizowego

Adwokat lub radca prawny specjalizujący się w prawie dewizowym jest upoważniony do tworzenia prospektów emisyjnych i obligacji, nadzoru transakcji na rynku kapitałowym: pozyskiwanie środków na rynku kapitałowym, nabywanie akcji spółek publicznych.
Prawnik udzieli pomocy także z prawnych aspektów dotyczących zakresu umów przenoszących własność pomiędzy rezydentami za pomocą dewiz oraz z zakresu przywozu i wywozu środków dewizowych i potrzebnych do tego dokumentów.  

 

Więcej informacji o prawie dewizowym w Polsce można znaleźć w:

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe

W celu znalezienia pomocy w zakresie prawa dewizowego, sprawdź: Adwokat, Radca Prawny