Prawo bankowe – Adwokat, Radca prawny

Lipiec 12, 2016

Prawo bankowe – adwokat, radca prawny

Prawo bankowe jest to zespół norm regulujących zasady powstawania, funkcjonowania i likwidowania banków w Polsce, a także norm regulujących zawieranie i wykonywanie umów pomiędzy bankiem, a klientami.

Prawo bankowe dzielimy na:

  • prywatne– regulujące zasady i wykonywanie różnych umów pomiędzy bankiem, a klientami (pożyczki, kredyty, zakładanie kont bankowych i lokat),
  • publiczne– regulujące wewnętrzną strukturę bankową, bezwzględnie obowiązujące zasady funkcjonowania oddziałów bankowych.

Instytucje bankowe:

Prawo bankowe kładzie ogromny nacisk na funkcjonowanie instytucji bankowych, zasady ich tworzenia, zasady łączenia się banków, organizację, a także prawa i obowiązki oddziałów bankowych, czy tryb postępowania naprawczego, likwidacyjnego i upadłościowego banków.

Zasady rozliczeń pieniężnych, czy też emisji bankowych papierów wartościowych również pozostają w kompetencjach prawa bankowego. Oprócz tego uregulowane są także zasady posiadania funduszy własnych przez oddziały bankowe i zasady gospodarki finansowej banków, ale nie pominięto również zasad nadzoru bankowego nad oddziałami.

Ściśle określone są także warunki funkcjonowania i prowadzenia działalności przez banki krajowe na terytorium państwa goszczącego oraz warunki funkcjonowania banków państw obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pomoc prawna z zakresu prawa bankowego dotyczy głównie reprezentacji w procesach cywilnych oraz karnych. A także zarząd nad całą pracą oddziału bankowego w aspekcie prawnym, jak i kierowanie postępowaniem upadłościowym, bądź nadzór przebiegu sprzedaży oddziału.

 

Prawo bankowe, a klient:

Regulacje prawa bankowego dotyczące klienta również są bardzo rozbudowane. Począwszy od warunków przyznawania kredytów, czy zawierania umów z bankiem dotyczących, lokaty, czy też pożyczek, poprzez zasady zarządzania rachunkami bankowymi, kończywszy na odpowiedzialności karnej lub cywilnej.

Pomoc prawna klientowi w stosunkach z bankami może dotyczyć warunków spłaty kredytu, uzyskania promes bankowych, czy wyegzekwowania od banku właściwego realizowania umów.

 

Prawo bankowe, a przedsiębiorca:

Pomoc adwokata lub radcy prawnego może być niezbędna z chwilą zaciągania kredytów przez przedsiębiorstwa, gdzie w grę wchodzą ogromne sumy pieniędzy i nie można pozwolić sobie na jakiekolwiek niedopatrzenie.
Przedsiębiorcy korzystają także z usług fachowców w bieżących sprawach firmy, ponieważ posiadają w bankach rachunki rozliczeniowe. Pomoc w sprawach bieżących dla przedsiębiorstwa może dotyczyć renegocjowania warunków oprocentowania, czy zabezpieczenia.

 

Więcej informacji o prawie bankowym w Polsce można znaleźć w:

Prawo bankowe

 W celu znalezienia pomocy w zakresie prawa bankowego, sprawdź:

Adwokat, Radca Prawny