Wyszukiwanie zaawansowane

Prawa związków zawodowych (58)

Szukaj, porównaj i skontaktuj się z wybranym ekspertem

Filtruj wyniki:

Prawa związków zawodowych

Obsługa prawna związków zawodowych jest jednym z ważniejszych obszarów działalności kancelarii zajmujących się prawem pracy. Zakładanie związków zawodowych jest jednym z konstytucyjnych praw jednostki, znajdującym gwarancje także w międzynarodowych aktach z zakresu praw człowieka. Przedsiębiorca, zatrudniający znaczną liczbę osób, powinien zatem liczyć się nie tylko z obecnością związków zawodowych, ale także z koniecznością podjęcia  z nimi dialogu w kwestiach o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania firmy i sytuacji pracowników. Pracodawca w wielu sprawach powinien zatem współpracować z działającymi u niego organizacjami związkowymi. Związki zawodowe, z definicji, zobowiązane są do reprezentowania i bronienia praw oraz interesów przede wszystkim swoich członków, ale także również pracowników niezrzeszonych, którzy zwrócą się do związku o taką pomoc. Ich obecność w firmie ma gwarantować poszanowanie praw pracowniczych przy wprowadzaniu strategii rozwoju.

Na czym polega obsługa prawna związków zawodowych?

Prawnicy oferujący obsługę prawną związków zawodowych dbają o interesy pracowników w nich zrzeszonych, a także pomagają organizacjom jak najlepiej wykonywać zlecone im działania. Adwokaci oraz radcowie prawni współpracują ze związkami zawodowymi, poprzez budowanie relacji pomiędzy pracodawcą a związkiem zawodowym, tworząc tym samym atmosferę dialogu, pozwalającego na wypracowanie rozwiązań kompromisowych i osiągnięcie wspólnego celu, jakim jest dobrobyt i stabilność formy. Ponadto, świadczą usługi z zakresu doradztwa prawnego w obszarze funkcjonowania związków, czyli pomagają przygotować i złożyć wniosek do KRS, w momencie utworzenia związku, odpowiednio prowadzić księgowość, tworzyć poprawny pod względem materialnym i formalnym statut i rozwiązywać inne bieżące potrzeby organizacji.  Adwokaci i radcowie prawni podejmują się także negocjowania płac i umów, regulaminów prac oraz pakietów socjalnych a także doradzają w kwestiach zwolnień grupowych.