Pozwy zbiorowe – Adwokat, Radca prawny

Lipiec 15, 2016

Pozwy zbiorowe – Adwokat, Radca prawny

Pozwy zbiorowe to jedna z form pozwu występująca w polskim prawie cywilnym umożliwiająca dochodzenie roszczenia jednego rodzaju przez grupę osób.

Warunki pozwu zbiorowego

Pozew zbiorowy umożliwia dochodzenie roszczenia opartego na tej samej sytuacji faktycznej, przez grupę co najmniej 10 osób.

Ustawa wymaga, aby w roszczeniu określona była ujednolicona kwota do zapłaty przez pozwanego, przypadająca na każdego powoda. Ewentualnie ujednolicenie wysokości roszczenia może zostać określone w podgrupach 2 osobowych.

Również sama forma pozwu zbiorowego różni się od tradycyjnego pozwu, ważne jest uwzględnienie okoliczności oraz przedstawienie przesłanek za wszczęciem postępowania grupowego.

Przy składaniu pozwu grupowego ważne jest także załączenie wniosku o rozpoznanie sprawy w postępowaniu grupowym, czy oświadczenia powodów o przystąpieniu do postępowania.

Pozew zbiorowy zazwyczaj jest stosowany przy dochodzeniu roszczeń w sprawach o ochronę konsumentów z tytułu czynów niedozwolonych (wyrządzenie szkody innej osobie, poprzez co powstaje zobowiązanie do przywrócenia stanu poprzedniego rzeczy lub zapłata odszkodowania) lub wyrządzonych szkód przez produkty niebezpieczne.

Wszelkie postanowienia tj.: wycofanie pozwu, organicznie lub zmiana roszczenia lub zawarcie ugody wymagają zgody minimum połowy powodów.

Podstawowym celem, dla którego wprowadzono pozwy zbiorowe, była chęć zmniejszenia liczby procesów i kosztów, zaistniałych w przypadku wielu postępowań w tej samej sprawie.

Pozwy zbiorowe a wymóg adwokacko-radcowski

Bardzo istotną kwestią z zakresu pozwów zbiorowych jest wymóg adwokacko-radcowski, czyli konieczność udziału zastępcy procesowego (adwokata, radcy prawnego), który będzie przestawiał interesy grupy. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy jeden z powodów jest adwokatem lub radcą prawnym.

Wady pozwu zbiorowego

Pozwy zbiorowe mają również swoje wady. Przede wszystkim, będą nimi: brak możliwości ubiegania się o zwrot kosztów procesowych oraz konieczność znalezienia minimalnej liczby osób poszkodowanych w tej samej sprawie.

 

Więcej informacji o pozwach zbiorowych w Polsce można znaleźć w:

Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym

W celu znalezienia pomocy w zakresie pozwów zbiorowych, sprawdź:

Adwokat, Radca Prawny