DARMOWA POMOC PRAWNA – POZNAŃ

Kwiecień 6, 2016

Bezpłatne porady prawne Poznań

Na terenie miasta Poznań istnieje wiele misja bezpłatnej pomocy prawnej dla osób potrzebujących skorzystać z pomocy prawnej. Placówki zostały utworzone na mocy Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Bezpłatne porady prawne udzielane są w instytucjach państwowych i samorządowych

Urząd Miejski
Plac Niepodległości 1, KÓRNIK

Sala Urzędu Stanu Cywilnego
(wejście od strony parkingu)
tel. 731 731 599 – po wcześniejszym uzgodnieniu

Dyżury:
czwartek 12.00 – 15.00

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka

ul. Garbary 97/8
61 – 757 Poznań

tel. 61 855 22 78 – (po wcześniejszej rejestracji telefonicznej)
Zakres spraw:

  • rodzinne i opiekuńcze (oraz powiązane z nimi cywilne i karne)
  • ponadgraniczne konflikty rodzinne: (władza rozdzicielska, kontakty, alimenty, rozwody)
    W sprawach międzynarodowych konieczne jest zgłoszenie mailowe za pośrednictwem
    strony internetowej

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu

Bezpłatne porady prawne z zakresu prawa konsumenckiego

Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań
tel. 61 852 29 34
sekretariat@poznan.wiih.gov.pl
 
 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Bezpłatne porady prawne z zakresu prawa konsumenckiego, reklamacji, naruszenia praw konsumenta przy sprzedaży produktów lub usług

 
Słowackiego 8, 60-823 Poznań
tel. +48 618 418 830
marek.radwanski@powiat.poznan.pl


Miejski Rzecznik Konsumentów w Poznaniu

Bezpłatne porady prawne z zakresu prawa konsumenckiego, reklamacji, naruszenia praw konsumenta przy sprzedaży produktów lub usług

Libelta 16/20, 60-706 Poznań
tel. +48 618 785 870
mrzk@um.poznan.pl
 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu

ul. Św. Marcin 46/50, 61-807 Poznań
tel. (61) 85-99-005

Bezpłatne porady prawne udzielane są pracownikom i pracodawcom w pok. 813, VIII piętro
– w poniedziałki i piątki od 8.30 do 18.00 w pozostałe dni od 8.30 do 15.00
porady techniczne udzielane są w pok. 806, VIII piętro
– od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 15.00

Biuro Porad Prawno-Obywatelskich

ul. Bukowskiej 27/29, 60-501 Poznań
Telefon: 61 624 28 92

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Marcinkowskiego 32, 61-745 Poznań
tel. +48 618566000, +48 618566001
Bezpłatne porady prawne w zakresie postępowań sądowych
 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Cześnikowska 18, 60-330 Poznań
tel. +48 618 609 901
piotr_furmanek@mopr.poznan.pl
Bezpłatna pomoc prawna w sprawach rodzinnych i pomocy społecznej

 

Biuro doradcze „Gestor”

ul. Słowackiego 13/29
60-822 Poznań
tel. 61 84-72-316
zapisy telefoniczne

Bezpłatne porady prawne na uniwersytecie

Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna,

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dom Studencki “Hanka”
Al. Niepodległości 26, 61-714 Poznań
tel. (61) 82-93-910

Sekcja cywilna:
Poniedziałek 16 – 20
Wtorek 14 – 16
Środa 10 – 12 i 16 – 20
Czwartek 8 – 10 i 14 – 16

Sekcja pracy i ubezpieczeń społecznych:
Wtorek 16 – 18
Środa 8 – 10
Czwartek 12 – 14 i 16 – 18

Sekcja karna:
Poniedziałek 10 – 12
Środa 14 – 16
Czwartek 10 – 12
Piątek 8 – 10

Sekcja administracyjna:
Poniedziałek 8 – 10 i 14 – 16
Wtorek 8 – 10 i 18 – 20
Czwartek 18 – 20
Piątek 10 – 12

Bezpłatne porady prawne w fundacjach i stowarzyszeniach

Federacja Konsumentów Oddział w Poznaniu

27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań
tel. +48 618 516 152
poznan@federacja-konsumentow.org.pl

WRK 

ul. Bukowskiej 27/29 (róg Bukowskiej i Wawrzyniaka)

Darmowe porady prawne z zakresu prawa administracyjnego odbywają się w ostatnie wtorki miesiąca, godz. 17-20

Bezpłatne Porady Prawne w Fundacji Familijny Poznań 

ul. Staszica 15, 60-526 Poznań
tel. 61 843 63 04
e-mail: poradyprawnepoznan@familijny.pl

Poniedziałek: 8:00 – 16:00
Wtorek 12:00 – 20:00
Środa 8:00 – 16:00
Czwartek 12:00 – 20:00
Piątek 8:00 – 16:00

Fundacja Poznańska Przystań Prawna

ul. Bukowska 27/29 POZNAŃ
tel. 731 731 599 – po wcześniejszym uzgodnieniu

Dyżury:
poniedziałek 10.00 – 18.00
środa 8.00 – 16.00

Fundacja Pomocy Prawnej „Legitimis”
ul. Libelta 1a/27,  V piętro
Poznań
tel. kom. 570 433 725

Dyżury pełnione są w dni robocze po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty

Bezpłatne porady prawne w redakcji gazety “Polska-Głos Wielkopolski”

ul. Grunwaldzka 19, 60-782 Poznań
tel. (61) 86-06-001

spotkanie po telefonicznej rejestracji
Rejestracja w poniedziałki w godzinach 10.30 – 11.00

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

ul. Młyńska 5, 61 – 729 Poznań
tel. (61) 85-32-721

Porady prawne udzielane wyłącznie członkom Związku
we wtorki, środy i czwartki w godzinach 10.00 – 12.00

Biuro Bezpłatnych Porad Prawnych i Socjalnych dla Osób Niepełnosprawnych i ich rodzin mieszkających w Poznaniu

ul. Bukowska 27/29, 60-501 Poznań
tel. (61) 823 47 91

Poniedziałki 15.00 – 18.00
Czwartki 14:00-15:00
Bezpłatne porady prawne po telefonicznym umówieniu wizyty

Stowarzyszenie Obrony przed Przemocą “Viktoria”

Dom Kultury – Os. Polan 100, 60-454 Poznań
tel. 503 912 925
Bezpłatne porady prawne w pełnym zakresie
Piątki w godzinach 17 – 20 – po telefonicznym umówieniu wizyty

Poradnictwo prawne Caritas Archidiecezji Poznańskiej

ul. Rynek Wildecki 4a
tel. 61 835 68 50

/pełen zakres/
po telefonicznym umówieniu wizyty

Stowarzyszenie Prawników i Mediatorów

ul. Słowackiego 13/29
tel. 61 847 23 16

/głównie porady z zakresu prawa cywilnego w mniejszym zakresie prawo pracy i ubezpieczeń/ społecznych/
telefoniczne zapisy 

Stowarzyszenie Solidarność z Bezrobotnymi

ul. Zamkowa 7a
Telefon: 61 853 09 47

Centrum Inicjatyw Senioralnych

ul. Mickiewicza 9a
Telefon: 61 847 21 11

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu

ul. Chwaliszewo 69
Telefon: 61 853 57 55
Bezpłatne porady prawne odbywają się w
poniedziałki, środy, piątki w godz. 9-13 oraz wtorki, czwartki w godz. 13-17

Centrum Współpracy Obywatelskiej
tel. 796 738 554
e-mail: cwo@cwo.org.pl 

Prawnicy pełnią dyżur w każdy poniedziałek w godzinach 14.30 – 17.00
w Urzędzie Miejskim w Mosinie w Salce Radnego.
W innych godzinach i miejscu – po uprzednim umówieniu wizyty.