Wyszukiwanie zaawansowane

Pomoc prawna przy wypełnianiu weksli (123)

Szukaj, porównaj i skontaktuj się z wybranym ekspertem

Filtruj wyniki:

Pomoc prawna przy wypełnianiu weksli

Wyróżnia się dwa rodzaje weksli.
Pierwszy z nich to weksel własny to papier wartościowy sporządzony w ściśle określonej formie, zawierający bezwarunkowe przyrzeczenie wystawcy zapłacenia określonej sumy pieniężnej we wskazanym miejscu i czasie  oraz określonej osobie i  stwarzający bezwarunkową odpowiedzialność osób na nim podpisanych.
Drugi to weksel trasowany- papier wartościowy sporządzony w formie ściśle określonej przepisami prawa wekslowego, zawierający skierowanie przez trasanta do oznaczonej osoby bezwarunkowe polecenie zapłacenia określonej sumy pieniężnej w oznaczonym miejscu i czasie określonej osobie (remitentowi) i stwarzający bezwarunkową odpowiedzialność osób na nim podpisanych. Weksel trasowany staje się pełnowartościowym papierem w obrocie z chwilą jego przyjęcia (dokonania tzw. akceptu weksla poprzez złożenie na nim podpisu) przez trasata, który przyjmuje na siebie zobowiązanie zawarte w treści weksla.