Polityka prywatności

 1. Polityka Prywatności serwisu Prawos.pl

  1. Dane osobowe przekazywane przez osoby fizyczne w związku z korzystaniem z Serwisu działającego pod adresem www.prawos.pl (dalej: Serwis) przetwarzane są – z zastrzeżeniem ust. 11 poniżej – przez spółkę pod firmą STEINFELD Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Aleksandra Fredry 15e, kod pocztowy 30-605, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy pod numerem KRS: 0000562654 posiadająca numer REGON: 361752690 i numer NIP: 6793112581 (dalej jako: Spółka), która jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, ze zm.).
  2. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych:
   1. zarejestrowanych użytkowników, posiadających indywidualny profil w ramach Serwisu (dalej jako: Klienci),
   2. osób zainteresowanych zatrudnieniem w Spółce lub kontaktem ze Spółką w jakimkolwiek innym celu (zapytania, komentarze itd.) korzystających z formularza kontaktowego, który jest dostępny na stronach Serwisu,
   3. innych osób fizycznych, które korzystają z Serwisu, a w szczególności osób fizycznych, które dokonują jednorazowej lub wielokrotnej wizyty w ramach Serwisu.
  3. Dane osobowe, które zarejestrowany Klient powierza Spółce, przetwarzane są w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.
  4. Dane osobowe osób korzystających z formularza kontaktowego, w tym w szczególności dane oznaczone w formularzu jako obligatoryjne są niezbędne w celu wysłania wiadomości oraz identyfikacji nadawcy wiadomości i nawiązania kontaktu z nadawcą.
  5. Dane osobowe osób korzystających z Serwisu, a nie będących zarejestrowanymi Klientami przetwarzane są przez Spółkę w celu:
   1. dostosowania Serwisu do potrzeb ww. osób oraz użytkowników,
   2. ewentualnego dochodzenia roszczeń,
   3. wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, a także
   4. tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu.
  6. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, kontaktując się w tym celu ze Spółką. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z wyodrębnionych zasobów Serwisu oraz usług oferowanych w jego ramach, osoba korzystająca z Serwisu traci możliwość korzystania z nich.
  7. Jeżeli osoba korzystająca z Serwisu umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
  8. Spółka zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta lub innej osoby korzystającej z Serwisu właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim informacje dotyczące Klienta lub innej osoby korzystającej z Serwisu nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Klienta lub tej osoby.
  9. Spółka dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane Klienta lub innej osoby korzystającej z Serwisu i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Usługodawca stosuje wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Serwisu w celu ochrony danych, w szczególności połączenie z serwisem szyfrowane jest 2048-bitowym protokołem SSL (Secure Socket Layer), który jest oparty na zaawansowanej technologii kryptograficznej szyfrowania transmisji danych.
  10. Podjęte przez Spółkę działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Klient lub inna osoba korzystająca z Serwisu nie zachowa zasad bezpieczeństwa. W szczególności Klient musi zachować w poufności login i hasło i nie udostępniać ich osobom trzecim.
  11. Spółka informuje, że nie jest administratorem danych osobowych osób kontaktujących się bezpośrednio z Klientem posiadającym profil (konto prawnika) w Serwisie za pośrednictwem modułu dostępnego w ramach tego profilu (moduł „Skontaktuj się”). Administratorem danych w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych w odniesieniu do ww. danych osobowych jest posiadacz profilu (Klient). Podmiot ten ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie danych i przetwarzanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. Cookies

  1. Spółka informuje, że podczas korzystania z Serwisu zbiera w sposób automatyczny dane zawarte w plikach cookies. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest spółka pod firmą STEINFELD Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Aleksandra Fredry 15e, kod pocztowy 30-605, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy pod numerem KRS: 0000562654 posiadająca numer REGON: 361752690 i numer NIP: 6793112581.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez użytkownika. Pliki cookies umożliwiają w szczególności:
   1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
   2. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
   3. dostosowania części informacji wyświetlanych w ramach Serwisu do zainteresowań użytkownika
   4. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
  4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
  5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
   1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
   2. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
   3. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika.
  6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  7. Spółka informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  8. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Dołącz do największej wyszukiwarki prawników

Ponad 500 000 potencjalnych klientów

Poznaj szczegóły oferty