Zachowek – czym jest i komu się należy?
Bez kategorii / Marzec 15, 2018

Zachowek jest instytucją prawa spadkowego stanowiąca minimalny zakres ochrony najbliższych członków rodziny z tytułu spadku powstałego w wyniku śmierci spadkodawcy. W sytuacji, w której spadkodawca w testamencie całkowicie pomija niektórych członków rodziny, lub jego ostatnią wolą jest, aby cały spadek po jego śmierci przypadł osobie niezwiązanej z nim więzami krwi, osoby uprawnione do dziedziczenia ustawowego byłyb...

Konferencja "Rola i znaczenie biegłego w polskim systemie prawnym"
Prawo karne / Marzec 9, 2018

Koło Naukowe Postępowania Karnego „Accusatio” działające przy Katedrze Procesu Karnego ma zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Rola i znaczenie biegłego w polskim systemie prawnym”, która odbędzie się 14 marca 2018 roku w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.  Przedmiotem konferencji jest działalność i rola biegłego jako uczestnika postępowania karneg...

XII Ogólnopolska Konferencja Prawa Podatkowego "Kierunki reform w prawie podatkowym – dokąd zmierza ustawodawca?"
Bez kategorii / Marzec 1, 2018

W dniach 24-25 marca 2018 roku odbędzie się XII Ogólnopolska Konferencja Prawa Podatkowego pod tytułem „Kierunki reform w prawie podatkowym – dokąd zmierza ustawodawca?” organizowana przez Koło Naukowe Prawa Podatkowego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego.  Ogólnopolska konferencja podatkowa to sztandarowy i najbardziej prestiżowy projekt Koła, która co roku gości najwybitnie...

Mediacja szybszym sposobem na ustalenie alimentów
Bez kategorii / Luty 23, 2018

Od sierpnia 2017 roku samotni rodzice, chcący skorzystać ze świadczenia „500+” muszą przedłożyć wyrok poświadczający zasądzenie alimentów na rzecz dzieci i nie wystarczy już sama deklaracja rodziców ubiegających się o dodatkowe pieniądze z „500+”. Jeśli takiego wyroku nie mają, muszą skierować pozew do sądu i przeprowadzić całe postępowanie sądowe, aż do uzyskania takiego wyroku, albo &#...

25 maj 2018 – nowa rzeczywistość dla polskich przedsiębiorców w obszarze prawa ochrony danych osobowych
Publikacje prawne / Luty 19, 2018

W połowie września 2017 r. Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało na swojej stronie nowy projekt ustawy o ochronie danych osobowych. W tym samym czasie udostępniono jego uzasadnienie oraz projekt ustawy przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych dostosowujący ponad 130 ustaw sektorowych do nowej rzeczywistości, z którą będziemy mieli do czynienia po 25.05.2018 r. Gruntowne zmiany wynikają z konieczności zapewni...

Dochodzenie zapłaty w Niemczech, czy skuteczna windykacja jest możliwa?
Publikacje prawne / Luty 18, 2018

Przed podjęciem współpracy handlowej z kontrahentem z zagranicy warto upewnić się, z jakim podmiotem mamy do czynienia. Nie zawsze bowiem, niemieccy klienci uosabiają cechy solidności i terminowości, z jakimi zwykle się ich kojarzy.. Może to prowadzić do problemów związanych z niemożnością uzyskania należnego świadczenia. Jak się przed tym uchronić i co w sytuacji, gdy nie możemy wyegzekwować zapłaty od niemieckie...

Jak sprawnie zakończyć działalność spółki GmbH– likwidacja spółki, ogłoszenie upadłości, rozwiązanie spółki
Publikacje prawne / Luty 17, 2018

Likwidacja to termin określający proces zmierzający do rozwiązania i zakończenia bytu prawnego spółki. Wiąże się ona z koniecznością dochowania niezbędnych formalności, podlegających następnie kontroli sądu. Zostały one uregulowane w rozdziale 5 (§§ 60 – 77) niemieckiej ustawy o spółce GmbH (Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, dalej: GmbHG). W toku likwidacji działalność spółki ni...

Ukształtowanie stosunków wewnętrznych w niemieckiej spółce GmbH
Publikacje prawne / Luty 16, 2018

W dotychczasowych artykułach przedstawiliśmy różne formy prowadzenia działalności gospodarczej dla osób chcących rozpocząć prowadzenie działalności w Niemczech. Następnie, zilustrowaliśmy proces utworzenia niemieckiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W tym artykule odpowiemy na pytanie, jak zorganizować w spółce GmbH prowadzenie spraw i jej reprezentację....

Aspekty podatkowe prowadzenia działalności w Niemczech
Publikacje prawne / Luty 16, 2018

Decyzja o wyborze formy prawnej działalności gospodarczej determinowana jest głównie względami związanymi z odpowiedzialnością za zobowiązania, kosztami utworzenia i prowadzenia przedsiębiorstwa. Nie wolno jednak zapomnieć o kwestiach podatkowych, gdyż są one uzależnione właśnie od formy prawnej prowadzonego przedsiębiorstwa i będą miały wpływ przez cały okres jego działania. Z tego względu należy je szczegóło...

Jak utworzyć spółkę GmbH – na co warto zwrócić uwagę w umowie spółki, koszty założenia, wymogi formalne
Publikacje prawne / Luty 14, 2018

Duża elastyczność dostosowania umowy spółki do potrzeb działalności wspólników, wiarygodność oraz jednoznacznie ograniczona odpowiedzialność wspólników spółki to główne powody, dla których mimo podwyższonych kosztów i skomplikowania procedury utworzenia korzysta się z modelu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W dobie globalizacji i migracji gospodarczej, niektórzy polscy przedsiębiorcy decydują się ...