Prawo karne – Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny
Prawo karne / Maj 14, 2015

Masz problem z prawa karnego? W tym obszarze prawa pomocy udzielą ci Adwokaci i Radcowie Prawni USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział I Zasady odpowiedzialności karnej Art. 1. § 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia.§ 2. Nie stanowi przestępstwa czyn zabroniony, którego społeczn...

Jak napisać testament – wzór testamentu
Bez kategorii / Kwiecień 25, 2015

Prezentujemy 10 najważniejszych rzeczy, które musisz wiedzieć o spisaniu testamentu samodzielnie. Jak wygląda wzór testamentu? Wzór testamentu Testament to dokument stwierdzający wolę testatora. Może on zawierać wolę jedynie jednej osoby. Inni spadkodawcy muszą napisać autonomiczne, własne testamenty, niezależne od woli innych osób. Testamenty współczesne to testamenty holograficzne, czyli dokumenty, które muszą zost...

Instrukcja jak napisać testament własnoręczny?
Bez kategorii / Marzec 10, 2015

Prezentujemy Państwu 10 rzeczy, które należny wiedzieć przed sporządzeniem testamentu własnoręcznego. Nasza prezentacja zawiera także wzór testamentu oraz wzór zapisu i wzór polecenia testamentowego. Jeżeli się zastanawiasz jak napisać testament albo co poradzić bliskim, nie czekaj, skorzystaj z naszych porad! Jak napisać testament? Testament, aby był skuteczny, czyli wywoływał skutki prawne, musi być sporządzony we...

Czym jest prawo drogowe oraz kodeks drogowy?
Bez kategorii / Luty 18, 2015

Przepisy prawa drogowego regulują zasady obowiązujące uczestników w ruchu drogowym. Na regulacje prawa drogowego składają się przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym, której celem jest zdefiniowanie uczestników ruchu drogowego, określenie standardów dotyczących pojazdów oraz zasad do których przestrzegania zobowiązani są kierowcy. Przepisy prawa drogowego określają możliwe formy kontroli dokonywanej w ruchu drogowym or...

Definicje prawa pocztowego
Publikacje prawne / Luty 18, 2015

Prawo pocztowe uregulowane zostało ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe oraz należy do gałęzi prawa gospodarczego publicznego i określa zasady wykonywania działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym lub zagranicznym. Prawo pocztowe reguluje usługę pocztową, którą stanowi zarobkowa działalność wykonywana w obrocie krajowym lub zagranicznym polegająca na realizo...

Czym jest prawo karne?
Prawo karne / Luty 18, 2015

Prawo karne dzielimy ze względu na treść regulacji na trzy kategorie; prawo karne materialne, prawo karne procesowe i prawo karne wykonawcze.  Prawo karne materialne  to najbardziej obszerna gałąź prawa, która określa kategorie przestępstw oraz wiążące się z nimi sankcje karne. Prawo karne materialne uregulowane zostało w kodeksie karnym i określa zasady odpowiedzialności karnej i sposób wymierzania sankcji karnych pr...

Czym jest prawo lotnicze?
Bez kategorii / Luty 18, 2015

Umowy zawierane przez przedsiębiorstwa lotnicze a pomoc prawnika Przedsiębiorstwa lotnicze mogą liczyć na wsparcie prawnika w zakresie umów związanych z działalnością przewoźników lotniczych tj: – umów w zakresie obsługi technicznej samolotów – umów o wspólnym wykorzystywania  linii (code-share) – umowy agencyjne – akt zarządzania obsługą naziemną statku powietrznego tzw. handling – int...

Czym jest prawo handlowe ?
Bez kategorii / Luty 18, 2015

Prawo handlowe należy do gałęzi prawa prywatnego, jego ustrojowa część została uregulowania w ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, natomiast niektóre czynności handlowe t.j. umowa agencyjna, komisu, spedycji, przewozu i składu zawarte zostały w Księdze III Kodeksu cywilnego.  Co reguluje prawo handlowe? Do funkcji prawa handlowego należy zabezpieczenie swobody działalności gospodarczej oraz ...

Pięć faktów, które musisz znać o alimentach
Bez kategorii / Luty 1, 2015

Obowiązek świadczenia na dziecko budzi wiele kontrowersji, a co z tym związane także odmiennych racji. Zatem jak to wygląda naprawdę? Na kim i w jakim przypadku spoczywa obowiązek alimentacyjny? Czy dziecko pełnoletnie może samo się utrzymać? 1. Podstawa prawna Prawny obowiązek rodziców wobec dziecka o zapewnieniu mu środków utrzymania znajduje swoje umocowanie w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Zgodnie z art. 133 tejż...