Odszkodowania dla pasażerów opóźnionych/odwołanych lotów

Maj 27, 2016

Kwestie świadczeń dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lotu oraz opóźnienia lotu reguluje Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91 z dnia 11 lutego 2004 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 46, str. 1) – dalej „Rozporządzenie”. Przyznaje ono pasażerom tzn. prawo do opieki, która ma zapewnić linia lotnicza, obejmujące posiłki oraz napoje w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania, zakwaterowanie w hotelu w przypadku gdy występuje konieczność pobytu przez jedną albo więcej nocy, lub gdy zachodzi konieczność pobytu dłuższego niż planowany przez pasażera oraz transport pomiędzy lotniskiem a miejscem zakwaterowania (hotelem lub innym), a także dwie rozmowy telefoniczne, dwa dalekopis, dwie przesyłki faksowe lub e-mailowe.

Uprawnienia te są przyznawane zawsze, niezależnie od przyczyny wystąpienia odwołania czy opóźnienia większego niż o dwie lub więcej godzin w przypadku lotów do 1 500 kilometrów, o trzy lub więcej godzin w przypadku wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1 500 kilometrów i pozostałych innych lotów o długości pomiędzy 1 500 a 3 500 kilometrów jeśli to opóźnienie przekracza o cztery lub więcej godzin. Rozporządzenie dodatkowo przyznaje pasażerom prawo do odszkodowania w wysokości 250, 400 czy 600 Euro w zależności od długości i trasy lotu o ile nie doszło do zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków.

Kancelaria doradza zarówno w przy sporządzaniu skarg do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego jak w sprawach o odszkodowanie przed sądem powszechnych.