Wyszukiwanie zaawansowane

Obsługa wierzytelności (263)

Szukaj, porównaj i skontaktuj się z wybranym ekspertem

Filtruj wyniki:

Obsługa wierzytelności

Wierzyciel - strona stosunku zobowiązaniowego, która ma roszczenie do dłużnika o wykonanie świadczenia. Świadczenie z perspektywy wierzyciela określa się mianem wierzytelności, a z perspektywy dłużnika długu. W złożonym modelu zobowiązania strony spełniają względem siebie jednocześnie rolę dłużnika jak i wierzyciela. Służy mu do tego szereg czynności służących do  wyegzekwowania od dłużnika spełnienia świadczenia. Mogą odbywać się na drodze polubownej (windykacja miękka), poprzez czynności faktyczne wierzyciela monitorowania wykonania zobowiązania. Jeżeli taka forma jest niewystarczająca, wtedy windykacji służą środki sądowe (windykacja twarda). Wierzyciel uzyskuje wyrok sądowy bądź nakaz zapłaty, który po uzyskaniu klauzuli wykonalności staje się podstawą egzekucji komorniczej na przedmiocie świadczenia.