Wyszukiwanie zaawansowane

Obsługa prawna spółdzielni mieszkaniowych (351)

Szukaj, porównaj i skontaktuj się z wybranym ekspertem

Filtruj wyniki:

Obsługa prawna spółdzielni mieszkaniowych

Spółdzielnia mieszkaniowa - jest to ustanowiony na podstawie “prawa spółdzielczego” podmiot gospodarczy będący “zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób” (jednak co najmniej 10 osób fizycznych lub 3 osoby prawne), o charakterze dobrowolnym, który posiada osobowość prawną i prowadzi działalność gospodarczą. Jest to podmiot różniący się swoją konstrukcją od spółek prawa handlowego. Liczba członków spółdzielni może się zmieniać. Powstaje z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego i musi działać na podstawie statutu. Majątek spółdzielni stanowi własność prywatną jej członków, z których każdy musi zadeklarować minimum 1 udział . Nie jest wymaganie posiadanie kapitału zakładowego. Cechą charakterystyczną spółdzielni jest tzw. zasada otwartych drzwi, polegająca na tym że każdy kto spełni wymogi określone w statucie lub w przepisach, może do niej przystąpić. Zasada dobrowolności obejmuje też wystąpienie ze spółdzielni. Jej członkowie nie odpowiadają za zobowiązania spółdzielni, jedynie uczestniczą w pokrywaniu strat do wysokości swoich udziałów.

Najpowszechniejszym rodzajem takiego podmiotu prawnego jest spółdzielnia mieszkaniowa, ale spotyka się też spółdzielnie np. rolne, mleczarskie, pszczelarskie, czy pracy.