Wyszukiwanie zaawansowane

Obsługa prawna operacji dewizowych (13)

Szukaj, porównaj i skontaktuj się z wybranym ekspertem

Filtruj wyniki:

Obsługa prawna operacji dewizowych

Dewiza - środek płatniczy, opiewający na obcą walutę, który  występuje pod postacią papierów wartościowych, w tym akcji, obligacji, prawa poboru nowych akcji, jak i w formie innych dokumentów, pełniących funkcję płatniczą - weksli, czeków, akredytyw. Dewiza umożliwia obrót bezgotówkowy. Należy odróżnić ją od wartości dewizowej, która określa nie tylko zagraniczne środki płatnicze (waluty obce, dewizy) ale również złoto i platynę dewizową.