Wyszukiwanie zaawansowane

Obsługa prawna jednostek samorządu terytorialnego (122)

Szukaj, porównaj i skontaktuj się z wybranym ekspertem

Filtruj wyniki:

Obsługa prawna jednostek samorządu terytorialnego

Samorząd Terytorialny, jest to ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału terytorialnego stanowi z mocy prawa wspólnotę samorządową.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Samorząd terytorialny jest to wspólnota mieszkańców, w której to właśnie członkowie względnie samodzielnie decydują o zadaniach wspólnoty, biorąc pod uwagę jej potrzeby. Samorząd terytorialny zorganizowany jest według trójstopniowego podziału: gmina, powiat, województwo, przy czym jednostki te są autonomiczne (przykładowo: województwo małopolskie nie ma żadnego wpływu na działania gminy Kraków).