| Kategoria: Publikacje prawne

Minister Finansów jednak nie pomoże ofiarom ulgi meldunkowej

Minister Finansów wydał odpowiedź na interpelację poselską w sprawie ulgi meldunkowej. Minister nie pomoże podatnikom, którzy mieli prawo do ulgi lecz nie złożyli w terminie oświadczenia do US. Minister przypomniał jednak organom podatkowym, że w szczególnych przypadkach mogą należności odroczyć, rozłożyć na raty lub umorzyć.

Minister Finansów jednak nie pomoże ofiarom ulgi meldunkowej

Podatnicy PIT, którzy padli ofiarą zamieszania legislacyjnego i interpretacyjnego związanego z tzw. ulgą meldunkową oczekiwali na odpowiedź Ministra Finansów na interpelację poselską. Stanowisko Ministra Finansów nie daje jednak rozwiązania. Minister wskazał bowiem, że rozwiązania systemowego nie będzie, bo ani nie ma takiej potrzeby, ani też prawnych podstaw do jego wprowadzenia i stosowania.  

http://orka2.sejm.gov.pl/INT8.nsf/klucz/658C47EF/%24FILE/i13191-o1.pdf 

Minister wskazał przypomniał jednak, że ze względu na ważny interes podatników lub interes publiczny, w indywidualnych sprawach, organy podatkowe mogą odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę. Organy mogą również umorzyć zaległości podatkowe. Tu pojawia się pytanie, czy stanowiska Ministra Finansów należy interpretować jako wytyczne dla urzędów skarbowych w sprawach ofiar ulgi meldunkowej? To sprawdzimy w praktyce. 

Posłowie doczekali się już stanowiska Ministra Finansów w tej sprawie. Teraz na odpowiedź oczekuje Rzecznik Praw Obywatelskich. 

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/wystapienie-do-ministra-rozwoju-i-finansow-w-sprawie-sytuacji-podatkowej-tzw-ofiar-ulgi-meldunkowej 


Powyższe uwagi mają charakter jedynie informacyjny oraz ogólny i nie stanowią porady prawnej. Porada prawna może zostać udzielona przez adwokata lub radcę prawnego jedynie po gruntownym zapoznaniu się ze stanem faktycznym konkretnej sprawy. Jeśli potrzebujesz porady prawnej, pomożemy Ci znaleźć odpowiednią kancelarię lub możesz zadać bezpośrednio pytanie prawnikom poprzez formularz Zadaj pytanie