Wyszukiwanie zaawansowane

Mediator (1367)

Szukaj, porównaj i skontaktuj się z wybranym ekspertem

Filtruj wyniki:

Mediator

to osoba w pełni neutralna i nie może być ona sędzią (z wyłączeniem sędziów w stanie spoczynku). Do zakresu jej obowiązków należy wysłuchanie racji obydwu stron konfliktu i opracowanie wspólne ugody między nimi. Korzystanie z mediatora jest dobrowolne, jednak gdy strony już się na to zdecydują i zawrą ugodę w jego obecności, będzie ona miała taką samą moc prawną jak ta zawarta przed sądem. 


Kto może zostać mediatorem?

Tak jak w przypadku syndyka, nie jest wymagane wykształcenie prawnicze. Musi to także być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta w pełni z praw publicznych. Dodatkowo musi ona ukończyć 26 rok życia oraz być wpisana na listę mediatorów.


Akty prawne: 
1.Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych

2.Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich.
3.Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego