Mediacja szybszym sposobem na ustalenie alimentów

Luty 23, 2018

Od sierpnia 2017 roku samotni rodzice, chcący skorzystać ze świadczenia „500+” muszą przedłożyć wyrok poświadczający zasądzenie alimentów na rzecz dzieci i nie wystarczy już sama deklaracja rodziców ubiegających się o dodatkowe pieniądze z „500+”. Jeśli takiego wyroku nie mają, muszą skierować pozew do sądu i przeprowadzić całe postępowanie sądowe, aż do uzyskania takiego wyroku, albo – co znacznie prostsze i szybsze – udać się na spotkanie do mediatora i przed mediatorem zawrzeć ugodę ustalającą wysokość alimentów. Taka ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma taką samą moc prawną jak ugoda zawarta przed sądem i jak wyrok sądowy. Zatwierdzenia ugody sąd dokonuje co do zasady niezwłocznie, średnio w ciągu 2-3 tygodni. To o wiele krócej niż czas trwania postępowania przed sądem , który rozpatruje wniesiony pozew. Co ważne ugoda mediacyjna wydaje się być także dobrym rozwiązaniem problemu uregulowania sprawy alimentów w opozycji nie tylko do pozwu do Sądu ale także aktu notarialnego z tzw. rygorem poddania się egzekucji. Okazuje się bowiem w praktyce, że sądy odmawiają zatwierdzania takich aktów notarialnych i nadawania im klauzul wykonalności (co jest wymagane przy staraniu się o świadczenie 500+), jeśli rodzic nie ma zaległości w płaceniu alimentów.