23.02.2018 | Kategoria: Prawo rodzinne i opiekuńcze

Mediacja szybszym sposobem na ustalenie alimentów

Mediacja szybszym sposobem na ustalenie alimentów

Od sierpnia 2017 roku samotni rodzice, chcący skorzystać ze świadczenia "500+" muszą przedłożyć wyrok poświadczający zasądzenie alimentów na rzecz dzieci i nie wystarczy już sama deklaracja rodziców ubiegających się o dodatkowe pieniądze z "500+". Jeśli takiego wyroku nie mają, muszą skierować pozew do sądu i przeprowadzić całe postępowanie sądowe, aż do uzyskania takiego wyroku, albo - co znacznie prostsze i szybsze - udać się na spotkanie do mediatora i przed mediatorem zawrzeć ugodę ustalającą wysokość alimentów. Taka ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma taką samą moc prawną jak ugoda zawarta przed sądem i jak wyrok sądowy. Zatwierdzenia ugody sąd dokonuje co do zasady niezwłocznie, średnio w ciągu 2-3 tygodni. To o wiele krócej niż czas trwania postępowania przed sądem , który rozpatruje wniesiony pozew. Co ważne ugoda mediacyjna wydaje się być także dobrym rozwiązaniem problemu uregulowania sprawy alimentów w opozycji nie tylko do pozwu do Sądu ale także aktu notarialnego z tzw. rygorem poddania się egzekucji. Okazuje się bowiem w praktyce, że sądy odmawiają zatwierdzania takich aktów notarialnych i nadawania im klauzul wykonalności (co jest wymagane przy staraniu się o świadczenie 500+), jeśli rodzic nie ma zaległości w płaceniu alimentów.


Powyższe uwagi mają charakter jedynie informacyjny oraz ogólny i nie stanowią porady prawnej. Porada prawna może zostać udzielona przez adwokata lub radcę prawnego jedynie po gruntownym zapoznaniu się ze stanem faktycznym konkretnej sprawy. Jeśli potrzebujesz porady prawnej, pomożemy Ci znaleźć odpowiednią kancelarię lub możesz zadać bezpośrednio pytanie prawnikom poprzez formularz Zadaj pytanie