Mediacja jako alternatywny sposób rozstrzygania sporów w zarządach znanych klubów sportowych

Marzec 21, 2017

Wszyscy w swoim życiu zawodowym jak i prywatnym możemy natknąć się na nieporozumienia wynikające z różnych czynników. Nieporozumienia te mogą prowadzić nawet do sporów. Każda ze stron posiadając swoją racje stara się jej bronić. Nie mam na myśli tu jedynie racji w pełnym tego słowa znaczeniu, lecz także istotne interesy obu stron. W momencie kiedy nie możemy rozstrzygnąć danego konfliktu interesów większość wybierze drogę sądową zapominając o alternatywnych sposobach rozstrzygania sporów, które pociągają za sobą ekwiwalentne rezultaty co przy drodze sądowej. Mediacje, negocjacje czy arbitraż niosą ze sobą o wiele więcej dobrego niż sądowe rozstrzygnięcie sporu gdyż strony mogą uniknąć wiele niepotrzebnego stresu, który może wpłynąć na ostateczne rozstrzygnięcie. Pragnąłbym zaznaczyć, że wybierając drogę mediacji strony nie ponoszą, często wysokich, kosztów procesowych, które ciągnie za sobą proces w sądzie.

Przystąpienie do mediacji 

Jeśli już przystąpimy do mediacji strony własnowolnie wybierają odpowiedniego dla nich mediatora. Oczywiście mediator musi być bezstronny i nie może czerpać korzyści z wypracowanego porozumienia. Dzięki neutralnemu mediatorowi sprawa jest postrzegana zupełnie z innej perspektywy, perspektywy trzeciej osoby, dzięki której porozumienie będzie korzystne dla jednej jak i dla drugiej strony. Co więcej mediator nie może implikować swoich pomysłów, które przekładałyby się na konkretne rozwiązanie. Mediator nie powinien ingerować w sferę wolicjonalną stron, nie może wywierać żadnego wpływu na strony, aby te szybciej lub w inny sposób doszły do konsensusu. Rola mediatora jest o tyle podniosła i ważna, gdyż właśnie dzięki jego działaniom strony mogą wspólnie dojść do satysfakcjonującego konsensusu. 

Mediacja jest na tyle uniwersalnym sposobem rozstrzygania konfliktów, że znajduje swoje zastosowanie w bardzo szerokim środowisku, poczynając od sporów rodzinnych, małżeńskich karnych czy biznesowych po sprawy spadkowe i majątkowe. Aby mediacje były jak najbardziej skuteczne muszą zostać zachowane pewne ramy, które znajdują swoje odzwierciedlenie w fundamentalnych zasadach mediacyjnych. Na owe zasady składają się takie kwestie jak dobrowolność przystąpienia do mediacji po obu stronach, czy konieczność nieujawniania danych wypracowanych w trakcie procesu mediacyjnego. Strony przystępujące do mediacji zobligowane są do poszanowania interesów drugiej strony, jak również muszą działać względnie szybko i efektownie. 

W momencie kiedy już ustaliliśmy na czym polega mediacja chciałbym pokazać jakie znajduje zastosowanie w praktyce, przy okazji tego przypadku można zobaczyć, że mediacja w świecie biznesu ma bardzo szerokie zastosowanie. Oczywistością jest, że nie każda sprawa musi trafić do sądu, ale co bardziej przedsiębiorczy będą mogli wypracować konsensus właśnie przez proces mediacji. 

Mediacje w Legii 

Ostatnimi czasy zrobiło się głośno na temat podziału Legii Warszawy. Współwłaściciele tego największego klubu piłkarskiego w Polsce nie byli zgodni co do formy jak i sposobu podziału udziałów w Legii. Powstały dwa obozy, po jednej stronie stoi Dariusz Miodulski, natomiast po drugiej Bogusław Ledośniarski i Maciej Wandzel. Miodulski chciał wypracować dość klarowną sytuację poprzez wykupienie większości udziałów od Wandzela i Ledośniarskiego. Ich wspólne udziały wynosiły 40%, (każdy z nich ma po 20%) natomiast Miodulski, właściciel aż 60% udziałów planuje je wykupić. Problem stanową warunki na jakich ma się odbyć licytacja akcji. Jeszcze nie ustalono, czy Miodulski wejdzie w ogół udziałów, czy wykupienie nastąpi ze strony duetu Ledośniarski Wandzel. Spór toczy się przede wszystkim o ustalenie procedury w jakiej ma odbyć się tzw. shoot-out. Shoot-out’em jest nazwana procedura wykupu akcji przez właścicieli spółki w razie sporu między nimi, którzy nie mogą dojść wspólnie do porozumienia. Wspólnicy posiadający udziały w spółce będą musieli je wycenić, co stanowi nie lada problem. W ustaleniu ceny kluczową rolę będą ogrywali mediatorzy dobrowolnie wyłonieni przez strony sporu. W przypadku wspólników Legii wiemy, że procedura odbędzie się w formie licytacji, a strona która wyjdzie z lepszą propozycją wygra. Przewidywana jest również dogrywka, która ma ułatwić dojście do sedna całej sprawy W rolę mediatorów wcielili się businessmani z Polskiej Rady Biznesu. Na ich czele stanął Wojciech Kostrzewa, obecny prezes grupy ITI. Pierwotnymi planowanymi terminami licytacji jest 27 lutego i 3 marca. 


Mediacje odgrywają kluczową rolę w nie tylko w biznesie jak to jest w przypadku właścicieli Legii, ale również w sprawach spadkowych, małżeńskich czy administracyjnych. Droga poza sądowa wymaga ostrożności i uwag nie tylko z perspektywy stron sporu, ale również mediatora. Jeśli wszystkie te kwestie zostaną zapewnione jak i strony zadbają o odpowiednie warunki, to mediacja może przynieść oczekiwane jak i pożądane rozwiązanie sporu.