Mała ustawa o innowacyjności

Marzec 18, 2017

Od 1 stycznia 2017 roku przedsiębiorcy otrzymali możliwość skorzystania z nowych ulg podatkowych i ułatwień. Ustalono jednak jeden warunek – chętni do skorzystania z tych uproszczeń i zwolnień muszą prowadzić działalność badawczo-rozwojową. To efekt tzw. małej ustawy o innowacyjności. Dzięki nowym regulacjom zyskają także firmy, które dopiero rozpoczynają działalność.

Ustawa określa pakiet rozwiązań mających na celu stworzenie bodźców dla działalności innowacyjnej, w szczególności poprzez ulgi podatkowe, ustabilizowanie finansowania komercjalizacji wyników badań naukowych czy ułatwienia proceduralne. Wszystkie te udogodnienia mają w konsekwencji pomóc w osiągnięciu planowanego na rok 2020 poziomu wydatków B+R o wysokości 1,7 proc. PKB (w roku 2014 było to 0,94 proc. PKB)” – czytamy w komunikacie prezydenckiej kancelarii.

Mała ustawa obowiązująca od początku tego roku zakłada między innymi zniesienie podatku dochodowego od wniesionej aportem do spółki własności intelektualnej, a także dopuszcza możliwość odliczenia od podatku kosztów poniesionych przez małe i średnie przedsiębiorstwa podczas procedury uzyskiwania patentu. Przewidziane zostało również uprawnienie do odliczenia od podatku zwiększonej kwoty kosztów kwalifikowanych wydatków na rozwój i badania. Duże firmy mogą odliczyć 50% wydatków osobowych i 30% pozostałych kosztów wynikających z działalności badawczo- rozwojowej, a dla pozostałych przedsiębiorstw poziom tych odliczeń wynosi 50%.

Nowa ustawa wydłuża okres, w którym możliwe jest odliczenie przez przedsiębiorców kosztów wynikłych z prowadzenia działalności B+R z trzech do sześciu lat.

Z kolei nowo powstające przedsiębiorstwa, prowadzące danego typu działalność, posiadają uprawnienie do ubiegania się o zwrot gotówkowy w wysokości 18% lub 19% potencjalnego, ale niewykorzystanego odliczenia. To rozwiązanie ma stanowić alternatywę dla wydłużenia okresu rozliczenia.

Ustawa o innowacyjności zakłada zmiany nie tylko dla przedsiębiorców inwestujących w badania i rozwój, ale również dla uczelni, instytutów oraz naukowców komercjalizujących badania. Uczelnie, tak jak instytuty badawcze, zostaną zobowiązane do tego, by 0,5% swoich dotacji na utrzymanie potencjału badawczego przeznaczać na komercjalizację badań. Nowelizacja ma za zadanie znacznie uprościć i odbiurokratyzować procedurę tzw. uwłaszczenia naukowców, rozumianego jako nadawanie im praw własności intelektualnej do wyników przeprowadzonych badań. Ponadto zniesione ma zostać ograniczenie czasu, w jakim twórcy wynalazku przysługują udziały w korzyściach z komercjalizacji.

Co więcej, do końca sierpnia tego roku przedstawiona ma być Biała Księga Innowacyjności, przygotowana w oparciu o rezultaty  szerokich konsultacji. W dokumencie tym mają być zgromadzone i uporządkowane problemy dotyczące innowacyjności oraz zaproponowane rozwiązania. Na podstawie tego dokumentu powstanie duża ustawa o innowacyjności, zapowiadana na początek przyszłego roku.