Księgowość – Doradca podatkowy

Sierpień 4, 2016

Profesjonalna obsługa księgowa to klucz do stabilnego biznesu. Księgowość nie jest wyłącznie domeną księgowych. Zajmuje się tym również wielu doradców podatkowych. Warto zainwestować w dobrego doradcę. Zdecydowanie ułatwi on funkcjonowanie firmy.

Czym jest księgowość?

Księgowość to rejestracja udokumentowanych zdarzeń gospodarczych w ujęciu pieniężnym lub ilościowym. Zdarzenia te powodują zmiany w stanie majątku gospodarującego i jego pochodzeniu.

Księgowość dla fundacji i stowarzyszeń

Kancelarie podatkowe oferują również obsługę księgową dla fundacji i stowarzyszeń. Fundacje i stowarzyszenia mają obowiązek prowadzenia księgowości, nawet te, które pozyskują jedynie ze składek członkowskich. Wynika to z ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (link do ustawy poniżej). Fundacje i stowarzyszenia muszą również składać deklarację podatkową CIT. Kancelarie podatkowe oferują stałą opiekę nad księgami fundacji i stowarzyszeń. Prowadzą także szkolenia dla pracowników, zajmują się doradztwem podatkowym.

Czym konkretnie zajmą się doradcy w dziedzinie księgowości?

Doradcy podatkowi oferują swoje usługi okresowo bądź na stałe. W ofercie znajduje się m.in.:

 • prowadzenie rachunkowości: ksiąg handlowych, ryczałtu, ksiąg rozchodów i przychodów
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • prowadzenie procedur oraz dokumentacji związanej z eksportem i importem usług i towarów
 • rozliczanie z kontrahentami i pracownikami
 • stały nadzór nad dokumentacją podatkową
 • kontrola, weryfikacja ksiąg i ewidencji podatkowych, wyprowadzanie zaległości
 • konsultacje z zakresu transakcji wewnątrzwspólnotowych, prawidłowości dowodów potwierdzających ich wykonanie
 • weryfikacja prawidłowości kwalifikacji dokumentów księgowych pod kątem przepisów podatkowych i ustawy o rachunkowości
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych i finansowych, sprawozdań dla Narodowego Banku Polskiego
 • sporządzenie zakładowego planu kont
 • sporządzanie instrukcji obiegu dokumentów
 • sporządzanie różnego rodzaju raportów i zestawień

 

Więcej informacji o księgowości można znaleźć w:

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

W celu uzyskania pomocy prawnej w zakresie księgowości sprawdź: Doradca podatkowy

W celu uzyskania pomocy prawnej w zakresie księgowości dla fundacji i stowarzyszeń sprawdź: Doradca podatkowy