Kontrola wykorzystywania samochodu służbowego – Detektyw

Wrzesień 22, 2016

W wielu firmach powszechną praktyką jest udostępnianie pracownikom samochodu służbowego. Gdy zastrzeżono, że samochód nie może przeznaczony do użytku prywatnego, ważną kwestia może okazać się kontrola wykorzystywania samochodu służbowego przez podwładnego. W celu uniknięcia nieprzyjemnych doświadczeń związanych z utratą ubezpieczenia, bądź doliczenia dodatkowego podatku przez Urząd Skarbowy, dobrym rozwiązaniem może okazać się pomoc i doświadczenie detektywa.

Kontrola wykorzystywania samochodu służbowego

Kontrola użytkowania urządzeń i przedmiotów oddanych pracownikowi w celach zawodowych to ważny element weryfikacji lojalności. W stosunku pomiędzy pracownikiem i pracodawcą więź nie tylko opiera się na prawnych regulacjach, ale również etycznych. Zaufanie, lojalność (po obu stronach) pozwalają zbudować lepszą relację, a w konsekwencji wpływać pozytywnie na rozwój firmy. Nie jest naruszeniem przez pracodawcę, ani tym bardziej detektywa, prawa do prywatności korzystanie z narzędzi w celu kontroli wydajności zawodowej. Jako właściciel, firma ma prawo do informacji o zakresie w jakim jej sprzęt, jest dzierżony przez pracowników.

Jak przebiega kontrola wykorzystywania samochodu służbowego?

Detektyw posiada wiele narzędzi oraz uprawnień do tego, aby prowadzić regularną kontrolę. Może również doradzić oraz dostarczyć potrzebny sprzęt. Kontrola użytkowania może polegać więc na sprawdzeniu, czy liczniki w samochodzie nie były regulowane, czy faktury za paliwo oraz ustne zapewnienia pracownika są zgodne z prawdą. Detektyw posiada też dostęp do najnowocześniejszych systemów kontroli położenia GPS, które umożliwią samemu pracodawcy, zdalne sprawdzanie położenia pracownika – taka kontrole może być więc prowadzona bez wiedzy pracownika.

Konsekwencje wykorzystania samochodu służbowego do celów prywatnych

Gdy licznik pojazdu przy rozpoczęciu kontroli, i po jej zakończeniu, będzie pokazywał inną wartość niż ta, która wynika z kontrolowanych dokumentów, urzędnik US może zakwestionować zasadność odliczenia pełnej wartości podatku VAT. Możliwość ta przysługuje pracodawcy, ale tylko w zakresie użytkowania konkretnych części majątku w celach zawodowych. To pracodawca będzie odpowiadał za to, że dokumentacja była prowadzona nieprawidłowo, a niektóre wydatki nie powinny być wpisane w koszty. Warto pamiętać, iż dodatkowe ubezpieczenie dla samochodu służbowego, może nie obejmować szkód powstałych poza czasem wykorzystania samochodu w celach służbowych. 

W celu uzyskania pomocy w zakresie kontroli wykorzystywania samochodu służbowego sprawdź: Detektyw