Wyszukiwanie zaawansowane

Kompleksowa pomoc przy ubieganiu się o dotacje unijne (75)

Szukaj, porównaj i skontaktuj się z wybranym ekspertem

Filtruj wyniki:

Kompleksowa pomoc przy ubieganiu się o dotacje unijne

Dotacje unijne - bezzwrotna, nieodpłatna pomoc finansowa, udzielana z funduszy strukturalnych, programów pomocowych i innych instrumentów Unii Europejskiej. Za koordynowanie przyznawania środków przekazanych krajom członkowskim w ramach Umowy Partnerstwa na dotacje odpowiada minister właściwy do spraw rozwoju. W Polsce jest nim Minister Rozwoju. Minister przy pomocy Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa nadzoruje rozdzielanie funduszy przez instytucje zarządzające programami unijnymi i podporządkowane im instytucje  pośredniczące i wdrażające.