Wyszukiwanie zaawansowane

Komornik (1)

Szukaj, porównaj i skontaktuj się z wybranym ekspertem

Filtruj wyniki:

Komornik

jest funkcjonariuszem publicznym, który działa przy sądzie rejonowym. Wykonuje czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych. Można powierzyć mu takie zadania jak wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia niepieniężne i pieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń. Działa na obszarze swojego rewiru, w którym jednak może działać więcej niż jeden. Wierzycielowi przysługuje prawo do wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. 


Kto może zostać komornikiem?


Osoba, która ukończyła wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskała tytuł magistra prawa lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, odbyła aplikację komorniczą, zdała egzamin, pracowała w charakterze asesora komorniczego co najmniej 2 lata oraz, która ukończyła 26 lat.


Nadzór zwierzchni nad działalnością komorników i działalnością samorządu komorniczego sprawuje Minister Sprawiedliwości przez prezesów sądów okręgowych, sędziów-wizytatorów, a w zakresie kontroli finansowej – przez osoby upoważnione. Nadzór ten nie może wkraczać w działania podlegające nadzorowi sądu. W czasie wykonywania czynności jest zobowiązany do używania identyfikatora, który jest wydawany przez Krajową Radę Komorniczą. Identyfikator ten powinien zawierać jego imię, nazwisko, zdjęcie, oznaczenie sądu rejonowego przy którym działa oraz określenie jaka funkcja jest przez niego pełniona.


Podstawą prawną jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji.