DARMOWA POMOC PRAWNA – KATOWICE

Kwiecień 6, 2016

Przedstawiamy instytucje, które udzielą Ci darmowej pomocy prawnej na terenie miasta Katowice

Nowe punkty w mieście Katowice uruchomiono w związku z ustawą z dnia sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Nowa ustawa rozszerza zakres osób, które mogą skorzystać z darmowych porad prawnych. Dlatego są one skierowane do szerszej grupy mieszkańców, m.in. seniorów, osób do 26 roku życia, kombatantów, poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych.

Darmowych porad prawnych udzielają adwokaci i radcy prawni, przedstawiciele organizacji pozarządowych z wykształceniem prawniczym lub odpowiednim stażem pracy.

Punkty nieodpłatnej pomocy w Katowicach

ul. Warszawskiej 42 (16.00 – 20.00),

ul. Oblatów 24 (16.00 – 20.00),

ul. Dębowej 16c (16.00 – 20.00),

ul. Łętowskiego 6a (16.00 – 20.00),

ul. Krakowskiej 138 (16.00 – 20.00),

ul. Wojewódzkiej 23 (16.00 – 20.00).

Bezpłatne porady udzielane przez adwokata:

ul. Pośpiecha 14 (16.00 – 20.00),

ul. Adamskiego 22 (15.00 – 19.00),

ul. Francuska 70 (16.00 – 20.00).

Bezpłatne porady udzielane przez radcę prawnego:

ul. Traktorzystów 42 (16.00 – 20.00),

ul. Hallera 28 (11.00 – 15.00),

ul. Markiefki 44a (9.00 – 13.00).

Komu przysługuje darmowa pomoc prawna?

Zgodnie z ustawą poradnictwo przysługuje osobie:

 • której w okresie 12 miesięcy poprzedzającej zwrócenie się o poradę prawną zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej,
 • która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, ważną legitymację weterana,
 • która nie ukończyła 26 lat lub która ukończyła 65 lat.
 • z porad mogą skorzystać również osoby, które w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

POMOC PRAWNA W MIEJSKIM OŚRODEKU POMOCY SPOŁECZNEJ MOPS

Zakres usług darmowej pomocy prawnej

 1. Prawo rodzinne i opiekuńcze
 2. Zabezpieczenie społeczne
 3. Ochrona praw lokatorów
 • Terenowe Punkty Pomocy Społecznej  (TPPS) – porady są udzielane po uprzednim umówieniu terminu w sekretariacie TPPS:
  • TPPS1, ul. Andrzeja 10, telefon 32 251 60 99
  • TPPS2, ul. Warszawska 42, telefon 32 253 77 30
  • TPPS3, ul. Oblatów 24, telefon 32 258 07 09
  • TPPS4, ul. Gliwicka 96, telefon 32 353 02 75
  • TPPS5, ul. Dębowa 16c, telefon  32 254 70 61
  • TPPS6, ul. Czecha 2, telefon 32 209 00 23
  • TPPS7, ul. Świdnicka 35, telefon 32 252 56 35
  • TPPS8, ul. Łętowskiego 6a, telefon 32 206 15 68
  • TPPS9, ul. Krakowska 138, telefon 32 255 35 67
  • TPPS10, ul. Krakowska 138, telefon 32 256 80 39
 • Sekcja ds. Osób Bezdomnych (SBD), ul. Morcinka 19a
  telefon 32 251 43 87
  Środa w godzinach od 9:00 do 12:00

 

Ośrodek Pomocy dla Osób Uzależnionych przy Izbie Wytrzeźwień w Katowicach przy ul. Macieja 10 

(osobiście w poniedziałki od 16:00 do 19:00, wtorki od 13:00 do 18:00, środy od 13:00 do 19:00, czwartki od 16:00 do 18:00)

Zakres udzielanych porad prawnych:

 1. Prawo rodzinne
 2. Ochrona przed przemocą w rodzinie
 3. Regulacje prawne dotyczące uzależnień

 

STOWARZYSZENIE IM. MARII NIEPOKALANEJ NA RZECZ POMOCY DZIEWCZĘTOM I KOBIETOM

ul. Krasińskiego 21
telefon  32 255-38-69

(osobiście: wtorki od 16:00 do 21:00, czwartki od 10:00 do 15:00, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym w godzinach od  9:00 do 16:00)

Zakres udzielanych darmowych porad prawnych: 

 1. Prawo karne:
  • poradnictwo z zakresu prawa materialnego i procesowego
  • korespondencja z organami prowadzącymi dochodzenie lub śledztwo
 2. Prawo cywilne:
  • poradnictwo z zakresu prawa zobowiązań
  • poradnictwo z zakresu postępowania nieprocesowego
  • poradnictwo z zakresu postępowań nakazowych i upominawczych
 3. Prawo rodzinne:
  • poradnictwo i sporządzanie pozwów i pism procesowych w sprawach rozwodowych i separacyjnych
  • poradnictwo i sporządzanie pozwów i pism procesowych w sprawach alimentacyjnych
  • poradnictwo w zakresie rozdzielności majątkowej
 4. Prawo ubezpieczeń:
  • poradnictwo z zakresu spraw emerytalno – rentowych
  • sporządzanie odwołań i pism procesowych w sprawach związanych z odwołaniami od decyzji ZUS-u
 5. Poradnictwo z zakresu prawa pracy
 6. Poradnictwo – wraz ze sporządzaniem pism, wniosków i skarg – w postępowaniu z zakresu egzekucji administracyjnej i sądowej
 7. Prawo lokalowe i ochrona praw lokatorów:
  • sprawy dotyczące uzyskania lub odzyskania tytułu prawnego do lokalu
  • poradnictwo z zakresu spraw dotyczących praw i obowiązków właścicieli, najemców, podnajemców itp.

Udzielane są również porady przez Internet pod adresem e-mail:  magdalena@katowice.opoka.org.pl

 

LIGA KOBIET POLSKICH

ul. Kordeckiego 2
telefon 32 253-87-37, 32 253-75-60

(osobiście w: poniedziałki od 10:00 do 12:00 porady prawne, wtorki od 10:00 do 12:00 i czwartki od 15:00 do17:00 sprawy lokalowe i ochrony praw lokatorów)

 Zakres udzielanych porad prawnych: 

 1. Prawo karne
 2. Prawo cywilne
 3. Prawo rodzinne
 4. Prawo ubezpieczeń
 5. Poradnictwo z zakresu prawa pracy
 6. Prawo lokalowe i ochrona praw lokatorów

 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH SPES

 ul. Kościuszki 46, Katowice

 • telefon bezpłatny celem ustalenia terminu wizyty:
  800 11 77 37 (brak możliwości porad w kontakcie telefonicznym).
  adres e-mail: spes@spes.org.pl
  strona internetowa: www.spes.org.pl

  Godziny otwarcia:
  poniedziałek, czwartek, piątek od 10.00 do 15.00
  wtorek, środa od 10.00 do 17.00

  Zakres świadczonych usług:
  Poradnictwo obywatelskie, rodzinne  i socjalne oraz bezpłatna pomoc prawna dla osób w trudnej sytuacji życiowej. W uzasadnionych wypadkach  pomoc prawna o charakterze przedprocesowym.
   

  Szczegółowe informacje w zakresie warunków uzyskania pomocy są dostępne na stronie internetowej:
  www.spes.org.pl/poradnictwo

 

Maltański Punkt Pomocy Środowiskowej dla Osób Niepełnosprawnych w Katowicach

Katowice, ul. Powstańców 21
telefon 32/785 86 68; kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

Porady udzielane są,  po wcześniejszym umówieniu telefonicznym

Zakres udzielanych porad prawnych:

 • Prawo cywilne
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • Prawo ubezpieczeń
 • Poradnictwo z zakresu prawa pracy
 • Prawo lokalowe i ochrona praw lokatorów

 

STUDENCKA PORADNIA PRAWNA, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

Poradnictwo jest zawieszane w okresie od 25 maja do 12 października ze względu na sesję egzaminacyjną i wakacje

Katowice ul. Bankowa 11b, pokój 39
telefon 32 359-14-22

(codziennie osobiście)

Zakres udzielanych porad prawnych:

 1. Prawo cywilne np. w zakresie zawieranych umów, postępowań sądowych
 2. Prawo rodzinne np. w zakresie spraw rozwodowych i alimentacyjnych

 

Punkt Konsultacyjny Diakonii Katowickiej

 Katowice ul. Dudy Gracza 6 telefon 513-518-466

 • Porady prawne we wtorki od 13.00 do 15.00 oraz od 16:00 do 18:00 i w środy od 10.00 do 14.00 oraz 17:00 do 19:00
 • Zapisy w dniu porad lub telefonicznie

  Zakres poradnictwa

 1. prawo cywilne
 2. prawo rodzinne
 3. prawo pracy
 4. prawo gospodarcze
 5. prawo karne i wykroczeń
 6. prawo administracyjne
 7. postępowanie sądowe
 8. pomoc i ubezpieczenia społeczne

Źródło: http://www.mops.katowice.pl/node/142