21.11.2017 | Kategoria: Publikacje prawne

Jaka powinna być dobra umowa - cz.1

Lepiej zapobiegać niż leczyć - to powiedzenie sprawdza się również w obrocie gospodarczym, dlatego dobrze napisana umowa to nasza gwarancja na wypadek niewywiązywania się drugiej strony ze swoich obowiązków.

Jaka powinna być dobra umowa - cz.1

Każdy z nas codziennie, nawet nieświadomie, zawiera szereg umów, jak zakup pieczywa, czy przejazd taksówką. To przykłady drobnych umów, które nie wymagają pisemnego precyzowania wzajemnych uprawnień i obowiązków obu stron. Odmiennie przedstawia się sytuacja, gdy przychodzi nam zawrzeć wszelkie inne umowy, wykraczające poza kategorię tych drobnych, codziennych.

Pisemna umowa

Nawet gdy współpraca z kontrahentem zapowiada się obiecująco, to zdecydowanie nie warto poprzestawać na dobrych intencjach i ustnych ustaleniach treści umowy. Jeśli druga strona będzie się należycie wywiązywać z realizacji umowy, to być może nie będzie potrzeby zaglądania do jej treści. Jednak doświadczenie uczy, że często to życzeniowe myślenie. Przypadki naruszania umów są dziś niestety powszechne. Jeśli zawczasu zadbamy o pisemne potwierdzenie wzajemnych praw i obowiązków stron, zaoszczędzimy sobie w przyszłości wielu niepotrzebnych problemów. Przykładowo nasz kontrahent nie będzie mógł kwestionować, że dany zakres czynności nie leży w jego gestii, bo takie kwestie będą precyzyjnie określone na piśmie. Jeśli nasz partner biznesowy nie będzie się prawidłowo wywiązywać z realizacji kontraktu, zdecydowanie łatwiej będzie nam egzekwować swoje uprawnienia przed sądem. Pisemna umowa jest podstawowym dowodem w postępowaniu sądowym.

Klauzule umowne

Co istotne, w pisemnej umowie możemy zawrzeć wiele dodatkowych postanowień (klauzul), które będą skutecznie nas zabezpieczały na wypadek nienależytego wykonania umowy i w wielu przypadkach pozwolą uniknąć długiej (i dodajmy niechcianej) drogi sądowej.

W szczególności warto stosować klauzulę kary umownej. Określenie w umowie konkretnych kar umownych, jakimi zostanie obciążony nasz kontrahent w przypadku niewywiązania się z postanowień kontraktowych, jest skutecznym instrumentem w ewentualnym sporze z nieuczciwą stroną umowy.

W zależności od rodzaju umowy możemy też zastosować m.in. klauzulę zachowania poufności, zakazu konkurencji, umowne prawo odstąpienia i inne. Wszystko zależy od przedmiotu umowy i ryzyka, jakie chcemy zminimalizować. Wiadomo, im precyzyjniej określimy uprawnienia i obowiązki stron, a także sposób realizacji postanowień umownych, tym większą będziemy mieli gwarancję na wypadek nienależytego wykonania umowy.

W następnych postach podpowiem, od czego należy zacząć przed zawarciem umowy, jak napisać dobrą umowę, co powinno się w niej znaleźć i jakie klauzule umowne będą przydatne.

W razie pytań, wątpliwości, zapraszam do kontaktu.

 

Powyższe uwagi mają charakter jedynie informacyjny oraz ogólny i nie stanowią porady prawnej. Porada prawna może zostać udzielona przez adwokata lub radcę prawnego jedynie po gruntownym zapoznaniu się ze stanem faktycznym konkretnej sprawy. Jeśli potrzebujesz porady prawnej, pomożemy Ci znaleźć odpowiednią kancelarię lub możesz zadać bezpośrednio pytanie prawnikom poprzez formularz Zadaj pytanie