Wyszukiwanie zaawansowane

Ena (44)

Szukaj, porównaj i skontaktuj się z wybranym ekspertem

Filtruj wyniki:

Ena

Europejski nakaz aresztowania (ENA) jest jedną z form uproszczonego postępowania sądowego,która służy ściganiu przestępstw pozwalając przy tym przekazać daną osobę do wykonania wyroku pozbawienia wolności lub zastosowania środka zabezpieczającego, procedura ta stosowana jest między państwami należącymi do UE. Europejski nakaz aresztowania wydany przez organy sądowe jednego z państw członkowskich jest ważny na całym terytorium Unii Europejskiej. Sposób działania ENA polega na wzajemnym uznawania orzeczeń sądowych między państwami członkowskimi. Założenie te również sprowadza się bezpośrednio do kontaktu między organami sądowymi.

W sprawach związanych z ENA pomoc prawnika jest wskazana (przykładowo) przy: prowadzeniu negocjacji przed sądem oraz organami ścigania, sporządzaniu wniosku o odroczenie wykonania kary, wniosku o zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności, o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności.