Wyszukiwanie zaawansowane

Egzekucja (618)

Szukaj, porównaj i skontaktuj się z wybranym ekspertem

Filtruj wyniki:

Egzekucja

Egzekucja - jest to wykonanie orzeczenia, wyroku lub decyzji administracyjnej. Przymusowe ściągnięcie należności na rzecz strony wygrywającej proces po uzyskaniu stosownego tytułu egzekucyjnego, którą w przypadku wyroków będzie klauzula wykonalności. Celem egzekucji jest zaspokojenie należnej wierzytelności stosownie udowodnionej w ramach postępowania. Organ właściwy do przeprowadzenia egzekucji zależy od typu sprawy, której ma dotyczyć egzekucja,
jeśli jest to egzekucja w ramach postępowania przed sądami powszechnymi właściwy będzie
sąd rejonowy oraz działający przy nim komornik. Podczas gdy w sprawach z należności podatkowych właściwy będzie odpowiedni miejscowo naczelnik urzędu skarbowego.