Due diligence (DD)

Kwiecień 1, 2016

Due diligence  – adwokat, radca prawny

Due diligence inaczej badanie przedinwestycyjne jest to poddanie przedsiębiorstwa analizie, poprzez ocenę jego sytuacji m.in. finansowej w celu określenia potencjalnego ryzyka związanego z inwestycjami.

W zakres badań due diligence wchodzą najczęściej: analiza prawna, finansowa, nieruchomości, podatkowa, analiza zarządzania kapitałem ludzkim, techniczna, organizacji oraz przepływu informacji.

Due diligence powinno być przeprowadzone przed negocjacjami, aby mieć pewność, że dokonaliśmy słusznej wyceny transakcji. Takie badanie prowadzi się w wielu kierunkach, gdyż jego zakres zależy od wielu aspektów takich jak: wielkość firmy czy jakość dostarczonej dokumentacji.

Ze względu na przedmiot analizy można wyodrębnić takie rodzaje due diligence jak: biznesowe, finansowe, pracownicze, systemu księgowego, w obszarze sprzedaży i marketingu czy zarządzania aktywami.

Etapy analizy:
1. Zapoznanie się z treścią dokumentacji dostarczonej przez przedsiębiorcę np. biznesplan;
2. Zapoznawanie się z treścią dokumentów, które zostały przedstawione na wyraźną prośbę prowadzącego DD np. sprawozdanie finansowe;
3. Samodzielne gromadzenie informacji, np. kontakty z klientami, bankiem, ekspertami branżowymi czy analiza konkurencji.

Kancelarie w tym zakresie zajmują się:
– analizą prawną wszystkich istotnych aspektów przy danej transakcji;
-określeniem obecnego statusu posiadanych dób niematerialnych, określeniem zasobów ludzkich;
-analizą obciążeń majątku spółki;
-analizą stosunków z podmiotami powiązanymi;
– analizą kluczowych ruchomości i nieruchomości;
– analizą wszelkich toczących się spraw sądowych (sporów pracowniczych, cywilnoprawnych i administracyjnoprawnych, karnych oraz arbitrażowych);
– oceną dokumentów związanych z legalnością działalności przedsiębiorstwa pod względem administracyjnym;
-oceną wewnętrznej struktury poprzez zbadanie dokumentów korporacyjnych.

W celu uzyskania pomocy prawnej w zakresie due diligence, sprawdź: AdwokatRadca Prawny.