Doręczenie zastępcze (art. 139 § 1 kpc) a nieaktualne imię bądź/i nazwisko adresata

Luty 1, 2018

Sąd Najwyższy rozstrzygnął zagadnienie prawne, które sprowadza się do odpowiedzi na pytanie o skuteczność doręczenia zastępczego (art. 139 § 1 kpc) w sytuacji, gdy przesyłka jest skierowana do adresata pod prawidłowym adresem, ale pod imieniem lub/i nazwiskiem nieaktualnym.

Otóż zgodnie z Uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 2017 r., sygn. akt: III CZP 105/16, doręczenie pod błędnym (nieaktualnym) imieniem lub/i nazwiskiem odbiorcy nie może być, bez względu na źródło lub przyczynę błędu, uznane za dokonane. Sąd Najwyższy przypomniał, iż omawiane doręczenie zastępcze, stanowiące fikcję doręczenia w istocie niedokonanego, jest instytucją pozostającą na granicy konstytucyjnych gwarancji prawa do sądu. Z uwagi na owo zagrożenie prawa do sądu, stosowanie fikcji doręczenia przy doręczaniu pism sądowych wymaga nadzwyczajnej ostrożności. Sąd Najwyższy podkreślił, iż w bezpośrednich kontaktach urzędowych z obywatelem – stroną lub uczestnikiem postępowania- sąd musi posługiwać się jego aktualnym imieniem i nazwiskiem, nawet wówczas, gdy np. przezwiska, pseudonimy, kryptonimy, nazwiska rodowe i panieńskie pozwalają na identyfikację tej osoby.