01.02.2018 | Kategoria: Prawo cywilne

Doręczenie zastępcze (art. 139 § 1 kpc) a nieaktualne imię bądź/i nazwisko adresata

Sąd Najwyższy rozstrzygnął zagadnienie prawne, które sprowadza się do odpowiedzi na pytanie o skuteczność doręczenia zastępczego (art. 139 § 1 kpc) w sytuacji, gdy przesyłka jest skierowana do adresata pod prawidłowym adresem, ale pod imieniem lub/i nazwiskiem nieaktualnym.

Doręczenie zastępcze (art. 139 § 1 kpc) a nieaktualne imię bądź/i nazwisko adresata

Otóż zgodnie z Uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 2017 r., sygn. akt: III CZP 105/16, doręczenie pod błędnym (nieaktualnym) imieniem lub/i nazwiskiem odbiorcy nie może być, bez względu na źródło lub przyczynę błędu, uznane za dokonane. Sąd Najwyższy przypomniał, iż omawiane doręczenie zastępcze, stanowiące fikcję doręczenia w istocie niedokonanego, jest instytucją pozostającą na granicy konstytucyjnych gwarancji prawa do sądu. Z uwagi na owo zagrożenie prawa do sądu, stosowanie fikcji doręczenia przy doręczaniu pism sądowych wymaga nadzwyczajnej ostrożności. Sąd Najwyższy podkreślił, iż w bezpośrednich kontaktach urzędowych z obywatelem - stroną lub uczestnikiem postępowania- sąd musi posługiwać się jego aktualnym imieniem i nazwiskiem, nawet wówczas, gdy np. przezwiska, pseudonimy, kryptonimy, nazwiska rodowe i panieńskie pozwalają na identyfikację tej osoby.

Powyższe uwagi mają charakter jedynie informacyjny oraz ogólny i nie stanowią porady prawnej. Porada prawna może zostać udzielona przez adwokata lub radcę prawnego jedynie po gruntownym zapoznaniu się ze stanem faktycznym konkretnej sprawy. Jeśli potrzebujesz porady prawnej, pomożemy Ci znaleźć odpowiednią kancelarię lub możesz zadać bezpośrednio pytanie prawnikom poprzez formularz Zadaj pytanie