Wyszukiwanie zaawansowane

Doradca podatkowy (85)

Szukaj, porównaj i skontaktuj się z wybranym ekspertem

Filtruj wyniki:

Doradca podatkowy

to zawód zaufania publicznego który został powołany ustawą z dnia 5 lipca 1996. Doradcy podatkowi udzielają podatnikom porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych, oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami. Prowadzą również księgi podatkowe i inne ewidencje, sporządzają w imieniu i na rzecz podatników zeznań i deklaracji podatkowych oraz reprezentują podatników w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych.


Kto może zostać doradcą podatkowym?


Zawód ten mogą wykonywać tylko osoby które wpisane są na listę prowadzoną przez Krajową Radę Doradców Podatkowych, adwokaci oraz radcowie prawni. Wykonywanie tej działalności przez podmioty nie uprawnione jest zabronione i podlega karze grzywny.


Więcej można znaleźć w ustawie z dnia 5 lipca 1996 roku