Wyszukiwanie zaawansowane

Dochodzenia odszkodowań w związku ze zdarzeniami mającymi miejsce poza granicami kraju, w tym w szczególności wypadków w trakcie podróży zagranicznej i wypadków komunikacyjnych. (98)

Szukaj, porównaj i skontaktuj się z wybranym ekspertem

Filtruj wyniki:

Dochodzenia odszkodowań w związku ze zdarzeniami mającymi miejsce poza granicami kraju, w tym w szczególności wypadków w trakcie podróży zagranicznej i wypadków komunikacyjnych.

Wypadek komunikacyjny, jest pojęciem szerszym i obejmuje wszystkie środki transportu, którymi poruszają się uczestnicy ruchu morskiego, powietrznego i lądowego. Wypadek komunikacyjny powoduje szkody na mieniu lub/i osobach, którzy uczestniczą w danym momencie w ruchu komunikacyjnym.