Wyszukiwanie zaawansowane

Deklaracje podatkowe VAT, PIT, CIT (73)

Szukaj, porównaj i skontaktuj się z wybranym ekspertem

Filtruj wyniki:

Deklaracje podatkowe VAT, PIT, CIT

Deklaracja podatkowa VAT jest oświadczeniem podatnika co do wysokości należnego państwu podatku od towarów i usług. Pozwala na realizację zasady samoobliczania podatku przez podatnika. Deklarację podatkową VAT składa się za okresy miesięczne lub kwartalne do 25 dnia miesiąca następującego po tym miesiącu lub kwartale. Termin ten nie podlega przywróceniu, a w ciągu 5 lat można złożyć korektę.

Deklaracja podatkowa PIT jest oświadczeniem podatnika co do wysokości należnego państwu podatku dochodowego od osób fizycznych. Pozwala na realizację zasady samoobliczania podatku przez podatnika. Ministerstwo Finansów udostępnia odpowiednie druki urzędowe, na których składa się deklaracje podatkowe PIT.

Deklaracja podatkowa CIT  jest oświadczeniem podatnika co do wysokości należnego państwu podatku dochodowego od osób prawnych. Pozwala na realizację zasady samoobliczania podatku przez podatnika.  Ministerstwo Finansów udostępnia odpowiednie druki urzędowe, na których składa się deklaracje podatkowe CIT.