Czym jest prawo lotnicze?

Luty 18, 2015

Umowy zawierane przez przedsiębiorstwa lotnicze a pomoc prawnika

Przedsiębiorstwa lotnicze mogą liczyć na wsparcie prawnika w zakresie umów związanych z działalnością przewoźników lotniczych tj:

– umów w zakresie obsługi technicznej samolotów

– umów o wspólnym wykorzystywania  linii (code-share)

– umowy agencyjne

– akt zarządzania obsługą naziemną statku powietrznego tzw. handling

– interlining nazwany również interline ticketing lub interline booking, jest to dobrowolna umowa o współpracy pomiędzy indydidualnymi liniami lotniczymi, aby koordynować loty pasażerów podróżujących wieloma połączeniami za pośrednictwem różnych lini lotniczych,

– umowy promocyjne i marketingowe dla linii lotniczych,

– umów związanych z lotami czarterowymi

Adwokaci i radcowie prawni obsługują zarząd lotniska w zakresie przygotowywanie, weryfikacji oraz negocjacji umów z przewoźnikami lotniczymi, agentami handlingowymi i innymi podmiotami będącymi użytkownikami lotniska. Kancelaria uczestniczy w procesie zawierania umów najmu i dzierżawy infrastruktury lotniska, korzystania z ternu lotniska przez osoby niepełnosprawne.

Do głównych zadań prawników wyspecjalizowanych w prawie lotniczym należy tworzenie i wprowadzenie zmian w regulaminach określających ogólne warunki przewozu pasażerów, politykę prywatności,  działania marketingowe i świadczenie usług drogą elektroniczną oraz określanie czasu pracy w lotnictwie cywilnym. 

Prawo pasażera do odszkodowania za opóźnione loty, reprezentacja pasażerów oraz linii lotnicznych

Do klasycznych problemów pasażerskich w których zakresie potrzebna jest praktyczna pomoc prawnika należą m.in. roszczenia z tytułu odwołań i opóźnień lotów, prowadzenie negocjacji ugodowych oraz prowadzenie postępowań przed sądami cywilnymi, administracyjnymi, Komisją Ochrony Praw Pasażerów, organami ochrony konsumentów,

Reprezentacja ofiar lub rodzin ofiar wypadku lub katastrofy lotniczej 

Katastrofy i wypadki w przewozie lotniczym wymagają pomocy kancelarii w zakresie oceny zasadności roszczeń, prowadzenia z poszkodowanymi lub rodzinami poszkodowany negocjacji ugodowych, reprezentacji przed sądami oraz przed firmami ubezpieczeniowymi. 

Kancelarie specjalizujące się w kompleksowej obsłudze przedsiębiorstw lotniczych zapewniają pełne wsparcie i doradztwo w zakresie odpowiedzialności oraz ryzyka ponoszonego przez firmy lotnicze. Doradztwo obejmuje kwestie opłat ponoszonych przez przewoźników tj. cennik za korzystanie z infrastruktury lotniska, bieżące zmiany i wprowadzenie taryf opłat lotniskowych. Firmy lotnicze potrzebują wsparcia prawnego w zakresie zarządzania ruchem lotniczym, koordynowania rozkładu lotów w portach lotniczych ochrony oraz zapewnienia bezpieczeństwa. Adwokaci i radcowie prawni wspierają klientów w zakresie finansowania zakupu, naprawy oraz leasingu samolotów.

Kancelarie adwokackie i radcowie oferują swoim klientom reprezentację przed Urzędem Lotnictwa Cywilnego w zakresie:

– uzyskania certyfikatów, licencji, koncesji i zezwoleń,

– kompleksowej obsługi działalności przedsiębiorstwa lotniczego

– reprezentacji przed sądami administracyjnymi w zakresie licencji, koncesji, i zezwoleń,

 

Ustawy regulujące prawo lotnicze

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze.

 

Organy właściwe w zakresie prawa lotniczego

  • Urząd Lotnictwa Cywilnego – jest to państwowa jednostka budżetowego do której zadań należy obsługa Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego jako organu centralnej administracji rządowej w zakresie lotnictwa cywilnego.

 

Masz problem w zakresie prawa lotniczego?

W tym obszarze prawa pomocy udzielą ci Adwokaci i Radcowie Prawni