05.01.2017 | Kategoria: Prawo rodzinne i opiekuńcze

Czy po rozwodzie można zmienić nazwisko?

Z rozwodem wiąże się nie tylko ustalenie kwestii opieki na dziećmi, wysokości alimentów czy winy w rozkładzie pożycia, ale również możliwość zmiany nazwiska – a właściwie powrót do nazwiska poprzedniego

Czy po rozwodzie można zmienić nazwisko?

Klient: Pani Mecenas, proszę zrobić tak, żeby żona po rozwodzie nie miała mojego nazwiska. Damy radę to zrobić?

Prawnik: Obawiam się, że niestety nie. Ani Pan, ani ja, ani sąd rozwodowy, ani nikt inny poza Pana żoną nie może tego zmienić.

Klient: Ale przecież nie chce mieć z żoną nic wspólnego. Po tym co mi zrobiła ma jeszcze mieć moje nazwisko?! nie ma sprawiedliwości na tym świecie…

Przepisy stanowią, że o powrocie do poprzedniego nazwiska zdecydować może jedynie małżonek rozwiedziony, który w skutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko (art. 59 k.r.o.)Były mąż czy była żona nie może domagać się skutecznie odebrania nazwiska drugiej stronie. W utrwalonym już orzecznictwie wyraźnie podkreśla się, że oświadczenie w tym przedmiocie może ona złożyć wyłącznie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego i w terminie trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodowego. Żaden inny organ nie jest uprawniony do przyjęcia oświadczenia. Sąd nie może również zamieścić takiego orzeczenia w samym wyroku rozwodowym (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 września 1974 r., III CRN 188/74).

A ZATEM, KIEDY WYROK ROZWODOWY UPRAWOMOCNI SIĘ?

Termin ten zależy od tego czy strony złożą apelację od wyroku czy też nie, a wcześniej czy złożony zostanie wniosek o uzasadnienie wyroku (wniosek o uzasadnienie składa się w terminie 7 dni od jego ogłoszenia, natomiast o dnia doręczenia wyroku z uzasadnieniem biegnie 14-dniowy termin do wniesienia apelacji, art. 328 § 1 w zw. z art. 369 § 1 k.p.c.). Jeżeli strona nie wniesie wniosku o uzasadnienie wyroku to termin do wniesienia apelacji wynosi 21 dniJeżeli w tym terminie nie złożono apelacji – wyrok uprawomocnia się. Oczywiście nie zapominajmy o tym, że kilka dni musi mieć Sekretariat sądu na ekspediowanie przesyłki, kilka dni poczta na jej doręczenie. Nierzadko zdarza się, że upłynie ok. dwóch miesięcy zanim wyrok z klauzulą prawomocności będziemy mieć w swoich rękach.

Po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego – można ponownie zawrzeć związek małżeński.

Powyższe uwagi mają charakter jedynie informacyjny oraz ogólny i nie stanowią porady prawnej. Porada prawna może zostać udzielona przez adwokata lub radcę prawnego jedynie po gruntownym zapoznaniu się ze stanem faktycznym konkretnej sprawy. Jeśli potrzebujesz porady prawnej, pomożemy Ci znaleźć odpowiednią kancelarię lub możesz zadać bezpośrednio pytanie prawnikom poprzez formularz Zadaj pytanie