Co grozi za zamach terrorystyczny?

Maj 11, 2017

Każdego roku miliony turystów udaje się na wakacje zagraniczne. W ostatnich czasach wzrasta zagrożenie terrorystyczne, a obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej coraz częściej rezygnują z wyjazdów w miejsca zagrożone atakiem Al-Kaidy, Państwa Islamskiego czy innej organizacji terrorystycznej. Jak zostałby ukarany zamachowiec?

Zamach i problemy właściciela ciężarówki

W grudniu 2016 roku miał miejsce atak terrorystyczny podczas bożonarodzeniowego jarmarku w Berlinie. Terrorysta wjechał ciężarówką w tłum zgromadzony na placu przy Kościele Pamięci Cesarza Wilhelma. Terrorysta zabił Polaka, który był kierowcą ciężarówki, a następnie dokonał zamachu. Państwo Islamskie przyznało się do przeprowadzenia tego zamachu, w którym zginęło 12 osób.

Polska firma transportowa znalazła się w kłopotach finansowych, ponieważ naczepę wraz z towarem na kilka miesięcy zabezpieczyły niemieckie służby. Niestety w tym czasie 25 ton metalowych elementów zardzewiało. Sytuację czyni dramatyczną fakt, że ubezpieczenie, które opłacała firma, nie obejmuje zamachów terrorystycznych, dlatego wszystkie straty będzie musiał pokryć właściciel.

Odpowiedzialność karna terrorysty

Kodeks karny definiuje w art.115 §20 czym jest przestępstwo o charakterze terrorystycznym. Jest to czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 5 lat, popełniony w celu: czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 5 lat, popełniony w celu:

1) poważnego zastraszenia wielu osób,

2) zmuszenia organu władzy publicznej Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa albo organu organizacji międzynarodowej do podjęcia lub zaniechania określonych czynności,

3) wywołania poważnych zakłóceń w ustroju lub gospodarce Rzeczypospolitej Polskiej, innego państwa lub organizacji międzynarodowej”.

Według tego przepisu przestępstwem o charakterze terrorystycznym jest także groźba popełnienia takiego czynu.

Terrorysta będzie odpowiadał za przestępstwo opisane w art.118a k.k, czyli za udział w masowym zamachu lub w powtarzających się zamachach przeciwko grupie ludności w celu wsparcia albo wykonania polityki państwa lub organizacji. Za zbrodnię dopuszczenia się zabójstwa, spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu albo stworzenia zagrożenia dla biologicznej egzystencji pewnej grupy ludności (pozbawienie żywności, opieki medycznej itp.) w celu wyniszczenia tej grupy ludności grozi kara pozbawienia wolności na co najmniej 12 lat, 25 lat pozbawienia wolności, a nawet dożywocie. Paragrafy drugi i trzeci art. 118a kodeksu karnego wyczerpująco wyliczają inne czyny zabronione związane z terroryzmem
i grożące za nie kary.

Sprawca nie musi posiadać obywatelstwa polskiego, aby zostać pociągniętym do odpowiedzialności przez polskie organy ścigania, jeśli dopuści się tego czynu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Polski kodeks karny miałby też zastosowanie, do ukarania obywatela polskiego, który dopuścił się takiego czynu za granicą. Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione za granicą szczegółowo reguluje rozdział XIII kodeksu karnego.

Ubezpieczenie turystyczne a zamach terrorystyczny

Przed wyjazdem należy dokładnie sprawdzić co obejmuje wykupiona przez Nas polisa, ponieważ zazwyczaj nie dotyczą one zamachów terrorystycznych.Jednak jest to bardzo ważne, gdyż w takiej sytuacji ofiara ataku najczęściej jest ciężko ranna, a koszty hospitalizacji w innym państwie mogą być bardzo wysokie, a zagraniczny pacjent często jest nimi obciążany. Natomiast jeśli zginiemy podczas zamachu to nasze ciało zostanie przetransportowane do Polski, a nasza rodzina słono za to zapłaci, jeśli ubezpieczenie tego nie pokryje. Ubezpieczyciele zazwyczaj oferują możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia na wypadek zamachu terrorystycznego w ramach polisy na życie. Warto zastanowić się nad skorzystaniem z tej możliwości.

Przed wyjazdem za granicę warto zapoznać się z ostrzeżeniami, które Ministerstwo Spraw Zagranicznych umieszcza na stronie internetowej: http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/ostrzezenia/?channel=www

Klaudia Surmacz