Wyszukiwanie zaawansowane

Audyt informatyczny (182)

Szukaj, porównaj i skontaktuj się z wybranym ekspertem

Filtruj wyniki:

Audyt informatyczny

Audyt informatyczny służy sprawdzeniu czy system informatyczny i powiązane z nim zasoby odpowiednio chronią majątek, dostarczają rzetelnych informacji, czy utrzymują integralność danych, czy zasoby i mechanizmy kontroli wewnętrznej są wykorzystywane oszczędnie a cele organizacji osiągane efektywnie. Podczas audytu informatycznego uzyskuje się informacje na temat sprzętu, oprogramowania i ważności licencji. Audyt wewnętrzny jest dokonywany przez pracowników firmy , a audytu zewnętrznego dokonuje wyspecjalizowana firma.