Wyszukiwanie zaawansowane

Arbitraż (115)

Szukaj, porównaj i skontaktuj się z wybranym ekspertem

Filtruj wyniki:

Arbitraż

Arbitraż jest jedną z metod rozwiązywania sporów, która polega na polubownym, pozasądowym rozstrzyganiu spraw. Zalety tej formy rozwiązywania sporu to przede wszystkim oszczędność czasu i pieniędzy – arbitraż to również krótszy czas oczekiwania na rozwiązanie sporu niż w przypadku drogi sądowej. Należy również pamiętać o tym, że arbitraż nie jest jawny. Polskie prawo na określenie tej metody używa pojęcia „sąd polubowny”. Moc prawna wyrok sądu arbitrażowego jest równa mocą wyrokom sądów powszechnych, lecz mogą one rozstrzygać tylko w sprawach cywilnych i rodzinnych. Charakterystyczną cechą arbitrażu jest zwrócenie się do niezależnej instytucji lub bezstronnej osoby o rozstrzygnięcie konfliktu. Warto pamiętać o tym, że miejsce postępowania przed sądem polubownym wskazują strony, a zapis na sąd polubowny powinien być sporządzony na piśmie, gdzie strony mają możliwość podania pod rozstrzygnięcie: spory o prawa majątkowe lub spory o prawa niemajątkowe – które mogą być przedmiotem ugody sądowej z wyjątkiem sprawy o alimenty. Arbiter niezależnie od obywatelstwa to osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie może nim być sędzia państwowy (zakaz ten nie dotyczy sędziów w spoczynku).