Adwokat czy radca prawny?

Lipiec 12, 2016

Często spotykamy się z praktyką, że kiedy danemu klientowi polecimy, aby sprawą zajął się radca prawny, a oburzony klient postuluje, że on potrzebuje kogoś bardziej wykwalifikowanego, jak adwokat.

Adwokat czy radca prawny?

Czy to jednak aby nie mit panujący w społeczeństwie, że istnieje tak duża różnica w kompetencjach adwokata i rady prawnego? Czy społeczeństwo bezzasadnie degraduje o pozbawia pracy tę część środowiska prawniczego?

Obecnie “na rynku” jest coraz więcej radców prawnych proponujących swoje usługi, co ma także odzwierciedlenie w regulacjach prawnych z nimi związanych.

Oczywiście dość spore różnice wynikają z tradycji odmiennych dla każdej aplikacji. Przekłada się to między innymi na brak możliwości zatrudnienia adwokatów w firmach, a radca prawny ma taką możliwość. Są to jednak różnice czysto techniczne, a ważne są czynności możliwe do wykonania w bezpośrednim kontakcie z klientem.

Należy podkreślić, że Ustawodawca rozszerzył kompetencje radców prawnych w taki sposób, że w zasadzie nie ma różnicy w porównaniu do adwokatów.

W poniższym zestawieniu należy się zatem skupić na tym, co mogą “robić” radcowie prawni, ponieważ adwokat zakresem swoich obowiązków obejmuje wszystkie dziedziny prawa.  

JAK TO WYGLĄDA W PRAKTYCE?

  • kompetencje radców prawnych rozwijają się stopniowo od początku założenia samorządu zawodowego
  • zmiany dotyczyły rozszerzenia o możliwość reprezentowania osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami
  • radcy prawni mogą także od 2005 roku reprezentować klientów w sprawach rodzinnych i opiekuńczych
  • do niedawna zasadniczą różnicą, która faktycznie wpływała na wybór obrońcy, był brak możliwości po stronie radców prawnych do występowania w charakterze obrońcy w postępowaniu karnym

Jednak! Uległo to zmianie po nowelizacji Kodeksu Postępowania Karnego.

  • od 1 lipca 2015 roku radcowie prawni mają możliwość reprezentowania klienta w procesie karnym (należy podkreśli, iż jest to możliwość, a nie bezwzględnie narzucony
  • przy czym należy pamiętać iż w związku ze specyfiką zawodu radca prawny może być obrońcą w procesie karnym, gdy pozostaje w stosunku pracy z kancelarią radcowską lub spółką adwokacko – radcowską.

Powyższe zestawienie powinno zatem uspokoić potencjalnych klientów radców prawnych, zachęcić ich do korzystania z usług także tych specjalistów prawa i rozszerzyć możliwości na rynku prawniczym.  

 

Emilia Wilgucka

 

________________
podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze, Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego.