Wyszukiwanie zaawansowane

Adwokat (17012)

Szukaj, porównaj i skontaktuj się z wybranym ekspertem

Filtruj wyniki:

Adwokat

prawnik świadczący pomoc prawną, przez co możemy zrozumieć w szczególności jako udzielanie porad prawych, sporządzanie opinii prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych oraz jako występowanie przed sądami i urzędami. W wykonywaniu swoich obowiązków zawodowych podlega tylko ustawom. 


Kto może zostać Adwokatem?


Osoba, która ukończyła studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej z tytułem magistra, lub inne studia zagraniczne przez nią uznawane oraz należy odbyć w Polsce aplikację adwokacką i uzyskać pozytywny wynik z egzaminu zawodowego. Nabór na aplikację przeprowadza się w drodze egzaminu wstępnego. Wpis na listę aplikantów i osób uprawnionych do wykonywanie zawodu uważa się za dokonany, jeżeli Minister Sprawiedliwości nie zdecyduje się na podpisanie sprzeciwu do wpisu w terminie 30 dni liczonych od dnia doręczenia uchwały wraz z osobowymi aktami kandydata. 


Pomoc prawna z urzędu


Pomoc prawna z urzędu świadczona jest przez adwokata w okręgu sądu rejonowego, w którym wyznaczył swoją siedzibę zawodową.


Zakres pracy oraz kompetencje reguluje ustawa z dnia 26 maja 1982 roku