WAŻNA INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW!
Publikacje prawne / Maj 24, 2018

Szanowni Państwo, Pragniemy stworzyć nowe możliwości marketingowe dla naszych użytkowników, dlatego przeprowadzamy gruntowną modernizację portalu Prawos.pl. Powrócimy w nowej odsłonie. Subskrypcja pakietów Premium zostaje zawieszona na czas modernizacji i po jej wznowieniu zostanie odpowiednio przedłużona. W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem +48 533-523-600. Dbając o Państwa prywatność zaktuali...

Nowe przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców w Polsce – nowelizacja ustawy z 1 stycznia 2018 roku
Publikacje prawne / Maj 24, 2018

1 stycznia 2018 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zmieniła m.in. dotychczasowe zasady stosowania tzw. procedury uproszczonej oraz wprowadziła zupełnie nowy typ zezwolenia – zezwolenie na pracę sezonową (typu S). Procedura uproszczona W ramach procedury uproszczonej na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykony...

Zadośćuczynienie za śmierć psa – więź ze zwierzęciem jako dobro osobiste?
Prawo cywilne / Maj 17, 2018

Utrwalony przez lata, zarówno w orzecznictwie jak i w doktrynie, pogląd o niedopuszczalności dochodzenia pieniędzy tytułem zadośćuczynienia za śmierć zwierzęcia staje się powoli nieaktualny. W niedawnym orzeczeniu z 7 września 2017 r. Sąd Okręgowy w Krakowie przyznał powodowi zadośćuczynienie za poniesione krzywdy spowodowane śmiercią jego pupila. Należy podkreślić, że to nie pierwszy wyrok o takiej treści, któr...

Czym jest stalking?
Prawo karne / Maj 16, 2018

Zaczyna się od niewinnych sms-ów, rozmów na Facebooku. Z czasem próby kontaktu stają się coraz bardziej natarczywe. Z pozoru niegroźne zachowania mogą przerodzić się w poważne naruszenie prywatności....

Przedsiębiorca bez wpisania numeru PESEL zostanie wykreślony z CEIDG
Pozostałe , Prawo cywilne / Maj 15, 2018

Dokładnie na 19 maja 2018 r. przypada koniec dwuletniego okresu od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, w którym to okresie przedsiębiorcy zobowiązani są uzupełnić dane Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej poprzez wpisanie swojego numeru PESEL....

Czy każdy może zostać świadkiem incognito?
Prawo karne / Maj 14, 2018

Instytucja świadka anonimowego wprowadzona artykułem 184 Kodeksu postępowania karnego stała się odpowiedzią polskiego ustawodawcy na postępujący proceder zastraszania świadków celem wymuszenia na nich złożenia fałszywych zeznań. Wykorzystanie jej jest możliwe w każdej sprawie, niezależnie od zastosowanej wobec oskarżonego kwalifikacji prawnej. Kiedy można zostać świadkiem incognito i jakie są tego konsekwencje?...

5 kroków do RODO. „Must have” dostosowania się do nowej rzeczywistości
Publikacje prawne / Kwiecień 22, 2018

Dzisiejszy wpis był już zaplanowany. Miałam opowiadać o prawie dostępu do danych. Prawda, że ciekawy temat w sam raz do porannej kawki?? Na szczęści jedna z Czytelniczek zadała mi w zeszłym tygodniu pytanie. Pozwolę je sobie przytoczyć: Dzień dobry, mam nietypowe pytanie…Wiem, że Pani regularnie udostępnia materiały w związku z RODO. Niestety dopiero teraz się za to biorę (sklep internetowy). Mam pełno maili w skrz...

Nakaz opuszczenia lokalu mieszkalnego a prawo własności
Prawo karne / Kwiecień 17, 2018

Jednym z celów postępowania karnego jest uwzględnienie w jego toku prawnie chronionych interesów pokrzywdzonego przy jednoczesnym poszanowaniu jego godności (art. 2 § 1 pkt 3 k.p.k.). Bez wątpienia szczególną sytuacją jest wspólne zamieszkiwanie oskarżonego i pokrzywdzonego. Jak polski ustawodawca zapobiega sytuacjom, w których ofiara przemocy domowej musiałaby nadal dzielić lokum z oprawcą? Czy nakaz opuszczenia lokalu ...

Jak RODO reguluje zgodę dziecka na przetwarzanie jego danych osobowych
Publikacje prawne / Kwiecień 15, 2018

Dzieci są specyficzną grupą podmiotów, których dane są przetwarzane. RODO nie definiuje pojęcia dziecka, dlatego w tej kwestii odwołujemy się do Konwencji o prawach dziecka zgodnie, z którą dzieckiem jest osoba poniżej  18 roku życia (art. 1). Należy rozróżnić, że dziecko poniżej 13 roku życia w ogóle nie ma zdolności prawnej, natomiast osoby w wieku 13-18 lat posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawn...

Maserati jako samochód służbowy – pułapka reguły 1%
Publikacje prawne / Kwiecień 12, 2018

Niemiecki Trybunał Finansowy w Rheinland-Pfalz wyjaśnił w swoim orzeczeniu, że udział w użytkowaniu pojazdu służbowego w pracy lub w życiu prywatnym można wykazać jedynie za pomocą odpowiedniego, właściwie sporządzonego dziennika pokładowego. W przeciwnym wypadku obowiązuje zasada 1%, która często jest niekorzystna....